Nasze cele statutowe

Aktywizacja zawodowa i podnoszenie kompetencji

Rozwój przedsiębiorczości i dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej

Realizacja projektów w obszarze oświaty

Realizacja projektów miejskich – „Mieszkania wspomagane - treningowe”

Aktualności

Zakończenie realizacji projektu "Własna Firma"

20.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, pełniąc rolę Partnera w projekcie „Własna Firma” (Lider: Fundacja Dar Edukacji) informuje, że realizacja projektu szczęśliwie dobiegła końca.

Czytaj więcej

Planowane formy wsparcia dla uczestników projektu

18.09.2018
Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie” w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie" od września 2018 roku do stycznia 2019 roku realizowane będą różne formy wsparcia, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli placówki.

Czytaj więcej

Realizacja projektu "Patent na Biznes" zakończona...

14.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, jako Lider projektu "Patent na Biznes" informuje, że realizacja projektu z dniem 31 sierpnia br. została zakończona.

Czytaj więcej

Pierwszy miesiąc za nami...

06.09.2018
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Informujemy, że w ramach projektu „Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań” Uczestnicy/czki projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem psychologicznym oraz indywidualnymi poradami prawnymi. Staramy się kompleksowo wspierać naszych Uczestników, aby przyczynić się do wzrostu ich samodzielności, poprawy sytuacji życiowej, a tym samym wyjścia z wykluczenia społecznego.

Czytaj więcej

Ostatnie wolne miejsca w projekcie Przepis na Biznes!

06.09.2018

Projekt oferuje dotacje na otwarcie działalności gospodarczej i skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia doświadczających trudności na lokalnym rynku pracy. Osoby zamieszkujące powiat kaliski, miasto Kalisz, powiat ostrowski lub pleszewski zachęcamy do kontaktu i udziału w projekcie.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie działalności firm w ramach projektu Wielkopolski Patent na Biznes

04.09.2018

Wszystkim Przedsiębiorcom i ich nowo powstałym firmom w ramach projektu Wielkopolski Patent na Biznes życzymy powodzenia w prowadzeniu działalności! Informujemy, że na stronie projektu zamieszczone zostały dokładne informacje na temat prawidłowego rozliczania poniesionych wydatków oraz komplet niezbędnych do tego dokumentów.

Czytaj więcej

Nasi Beneficjenci