Nasze cele statutowe

Aktywizacja zawodowa i podnoszenie kompetencji

Rozwój przedsiębiorczości i dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej

Realizacja projektów w obszarze oświaty

Realizacja projektów miejskich – „Mieszkania wspomagane - treningowe”

Aktualności

Wielkopolski Patent na Biznes - konsultacje

16.07.2018

Informujemy, iż w dniu 17 lipca br. odbędzie się dodatkowy dyżur w zakresie konsultacji biznesplanów dla osób, które po zrealizowanych 3 spotkaniach nadal wymagają wsparcia. Gotowość do dodatkowego spotkania należy zgłosić wysyłając wiadomość na adres: kontakt@patent.fipi.pl.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.07.2018
Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju

Informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2018/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: przyrodniczej, matematycznej oraz informatycznej w pomoce dydaktyczne dla placówek objętych wsparciem w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne Zamawiający dokonał wyborów dostawców do poszczególnych zadań.

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” rozpoczęta

03.07.2018
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań. Zachęcamy do współpracy wszystkie organizacje zajmujące się wykluczeniem społecznym i osobami wykluczonymi społecznie.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.06.2018
Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców

Informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne. dla placówki objętej wsparciem w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał następującego wyboru.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/ARKK - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.05.2018
Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie

Informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 3/2018/ARKK), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni językowej i przyrodniczej oraz gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Placówek Szkolno–Wychowawczych w Głogowie w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” nr RPDS.10.02.01-02-0020/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Zamawiający dokonał wyboru ofert do poszczególnych zadań.

Czytaj więcej

Stypendia dla ucznów w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju"

28.05.2018
Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju" wsparciem stypendialnym w wysokości 400 zł/m-c zostało objętych 19 uczniów. Gratulujemy stypendystom!

Czytaj więcej

Nasi Beneficjenci