aktualności

Fundacja Partnerem projektu "Przepis na biznes"

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego została Parnterem Projektu "Przepis na biznes" realizowanego przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. Atletycznej 6.

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 70 osób (42 kobiety, 28 mężczyzn) bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących Aglomerację Kalisko-Ostrowską (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) doświadczających trudności na lokalnym rynku pracy oraz należących do grup najbardziej zagrożonych ubóstwem.

Kontakt - biuro projektu
ul. Stawiszyńska 20b, 62-800 Kalisz
tel: 791 442 055
e-mail:

Wsparcie dla kolejnej grupy projektowej - projekt "Kowale własnego losu"

Dzisiaj – 22 stycznia 2018 roku - zaczynamy działania projektowe dla kolejnej grupy uczestników. Przez kolejne dwa tygodnie poszczególni uczestnicy będą realizować indywidualne doradztwo zawodowe, które określi ich predyspozycje i zadecyduje o wyborze dalszych form wsparcia w projekcie. 5 lutego br.  planujemy rozpoczęcie tygodniowych  grupowych warsztatów kompetencji społecznych.

Dysponujemy jeszcze dwoma wolnymi miejscami w grupie. Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. 

Dokładny harmonogram znajduje się na stronie projektu http://www.firs.org.pl/kowale

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców" - UWAGA!!! Zmiana zapytania

Szanowni Państwo!

informujemy o wznowieniu zapytania ofertowego na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne (poprzedni nr zapytania: 1/2018/GAZ). 

Niniejszym Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ponownie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

Szanowni Państwo! 

informujemy o wznowieniu zapytania ofertowego na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne (poprzedni nr zapytania: 2/2018/GAZ). 

Niniejszym Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ponownie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strony