aktualności

Zmiana zapytania nr 3/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

17.01.2018

Szanowni Państwo!

informujemy o wprowadzeniu zmian do zapytania ofertowego nr 3/2018/GAZ - Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.

Zmiany zostały dokonane z uwagi na aktualny stan dostępności niżej wymienionych pozycji na rynku tj. np.: pozycje są w ograniczonych ilościach w powszechnej dystrybucji lub pozycje nie są aktualnie wydawane lub nastąpiła zmiana oferty producenta i produkt nie jest w ofercie.

Zmiany nie wpływają na dostępność oferty oraz nie zaburzają konkurencji. Zmiany wymagają przedłużenia terminu składania ofert do 22.01.2018 r.

Zmiany dotyczą:

ANULOWANE Zapytania ofertowe nr 1/2018/GAZ oraz 2/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

Szanowni Państwo!

informujemy, że ze względu na konieczność uszczegółowienia zapisów zapytania ofertowego nr 1/2018/GAZ oraz zapytania ofertowego nr 2/2018/GAZ, zapytania te zostały anulowane. 

Zapytania zostaną wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, na stronie internetowej www.firs.org.pl. Do oferentów, którzy przedstawili swoje oferty lub zapytania, informacje zostaną wysłane również mailowo.

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

11.01.2018

 

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego serdecznie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zmiana zapytania ofertowego nr 2/2018 - projekt Głogowska Akademia Zawodowców - UWAGA! Zapytanie anulowane

Uwaga!!! 

Informujemy, że z uwagi na aktualne dostępne na rynku możliwości techniczne urządzenia oferowane przez różnych producentów zostały dokonane zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr 2/2018/GAZ.

Zmiany nie wpływają na dostępność oferty oraz nie zaburzają konkurencji. Zmiany nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert.

Zakres zmian:

1. Specyfikacja - zadania 2 (od str. 5 do 8) w zakresie:

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców" - UWAGA! Zapytanie anulowane

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego serdecznie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 Załączniki:

Strony