aktualności

,,Poziom wyżej" - kurs języka angielskiego

Szanowni Państwo,

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do projektu ,,Poziom wyżej”, który zakłada podniesienie u 240 (130K/90M) osób powyżej 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami (max. ISCED3), w tym 116 (68K/48M) powyżej 50 roku życia, z terenu województwa wielkopolskiego, poziomu biegłości językowej o jeden stopień wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzonego uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu. Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w zakresie kursów języka angielskiego dostosowanego do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego, w wymiarze 120 h (2 bloki).

Nieczynne biuro

14 sierpnia br. biuro Fundacji w Poznaniu będzie nieczynne.

24 grudnia 2014

Szanowni Państwo,
informujemy, iż biuro fundacji będzie nieczynne w dniu 24.12.br. Serdecznie przepraszamy. Jednocześnie chcielibyśmy złożyć na Państwa ręce, Życznia zdrowych, spokojnych, świąt Bożego Narodzenia.

Zespół Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego

31 październik

Informujemy, że 31 października Fundacja oraz biura regionalne będą nieczynne. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Strony