Pierwszy miesiąc za nami...

Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Informujemy, że w ramach projektu „Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań” Uczestnicy/czki projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem psychologicznym oraz indywidualnymi poradami prawnymi. Staramy się kompleksowo wspierać naszych Uczestników, aby przyczynić się do wzrostu ich samodzielności, poprawy sytuacji życiowej, a tym samym wyjścia z wykluczenia społecznego.

Ponadto cyklicznie organizowane są zebrania Opiekunów mieszkań z Uczestnikami danych mieszkań wspomaganych – treningowych, podczas których omawiane są zasady funkcjonowania mieszkań, sposób ich zarządzania oraz przygotowywane są harmonogramy sprzątania części wspólnych. Po miesiącu wspólnego funkcjonowania nasi Uczestnicy/czki  dosyć dobrze zintegrowali się i powoli zaczynają tworzyć społeczność. Oby tak dalej..

Nasi Beneficjenci