Poziom Wyżej (wielkopolskie)

Dokumenty

Aktualności

Opis projektu

01.02.2016

Darmowy kurs języka angielskiego dla osób powyżej 25. roku życia z Wielkopolski. (ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat)

Osoby, które zgłoszą się do udziału w projekcie będą uczestniczyć w kursie języka angielskiego na poziomie dostosowanym do ich początkowych umiejętności. W ramach projektu zwiększą poziom biegłości językowej o jeden stopień wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co zostanie potwierdzone zewnętrznym certyfikatem językowym.

Kursy odbywać się będą w wymiarze 120h (2 bloki po 60h). (Minimalny wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%.)

Kursy oferowane będą w formie intensywnej oraz zwykłej, zgodnie z zdiagnozowanym zapotrzebowaniem, w grupach 12 os.

  • kurs w trybie zwykłym - 4h/tydzień (max. 4h dziennie z 15 min. przerwą) h=45 min.
  • kurs w trybie intensywnym - 8h/tydzień (max. 4h dziennie z 15 min. przerwą) h=45 min.

Zakończeniem udziału w projekcie będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, mającego na celu potwierdzenie nabytych umiejętności językowych, poprzez uzyskanie stosownego certyfikatu, który stanowi formalne potwierdzenie zdobycia określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Projekt skierowany do:

  • mieszkańców województwa wielkopolskiego
  • powyżej 25. roku życia (specjalna pula miejsc zarezerwowanych wyłącznie dla osób w wieku 50+)
  • osób o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie max. ponadgimnazjalne (ISCED-3)

Jeśli masz wątpliwości czy się kwalifikujesz na kurs - zadzwoń do biura projektu

Zgłoś się już dziś, lista miejsc ograniczona!

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów: kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz deklarację uczestnictwa. W przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Wskazane jest, aby posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności dodatkowo dostarczyły oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub dołączyły orzeczenie wydane przez właściwy organ. Dokumenty rekrutacyjne i regulamin znajdują się w zakładce "Dokumenty".

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:

lub telefonicznie 61 642 94 46.

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Strzelecka 27/8
61-846 Poznań 

 

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wartość projektu: 544 535,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 489 535,70 zł