Rozwiń Skrzydła (lubuskie)

Dokumenty

Aktualności

spotkania z doradcą

06.06.2017

Rozpoczynamy pierwsze indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

kurs kompetencji społecznych

06.06.2017

Rozpoczynamy kurs kompetencji społecznych. Jest to kolejny krok do samorozwoju naszych uczestników projektu. Brawa dla nich, za odwagę i dążenie do rozwoju swoich  umiejętności. 

trzymamy kciuki

15.05.2017

Rozpoczęliśmy kurs spawania i kurs pracownika obsługi biurowej wraz z kursem komputerowym ECDL BASE. Trzymamy kciuki za naszych uczestników.

kursy zawodowe

11.04.2017

Wielkimi krokami zbliżamy się do rozpoczęcia kursów zawodowych.  Uczestnicy są zwarci i gotowi do działania. Aż miło patrzeć jak zmienia postawa i zaangażowanie naszych uczestników.

Kolejne osoby rozpoczynają Indywidualne doradztwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne.

Przypominamy, iż rekrutacja jeszcze trwa a liczba miejsc  zmniejsza się z dnia na dzień.

ostatnie wolne miejsca

09.02.2017

Uwaga. Coraz mniej wolnych miejsc w projekcie! Także jesteś chętny aby wziąć udział w projekcie. Dzwoń odpowiemy na wszystkie pytania.

zapraszamy

14.12.2016

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie.  Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci:

1)      Poradnictwa psychologicznego i indywidualnego doradztwa zawodowego :

2)      Osobom niepełnosprawnym przysługuje pomoc Asystenta osoby niepełnosprawnej

3)      Kursu kompetencji społecznych

4)      Kursu zawodowego

5)      Stażu zawodowego

6)      Pośrednictwa pracy

pierwsze kursy

04.10.2016

Rekrutacja trwa. Możecie nas spotkać w Powiatowych Urzędach Pracy,  Ośrodkach Pomocy Społecznej. Ponadto jesteśmy do waszej dyspozycji w biurze projektu, pod telefonem i mailem,  także jeśli macie do nas pytania to przychodźcie, dzwońcie  lub piszcie - odpowiemy na wszystkie pytania.

Opis Projektu - Rozwiń Skrzydła!

03.10.2016

Projekt „Rozwiń skrzydła!”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 50 osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, niesamodzielności ze względu na wiek lub powód pochodzenia z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich.  Projekt realizowany jest w oparciu i ścieżkę reintegracji co oznacza iż jest on stworzony indywidualnie do potrzeb danego uczestnika projektu.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 - 31.08.2018 na terenie województwa Lubuskiego.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba  w wieku od 15 do 64 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  • Osoby długotrwale bezrobotne, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, osoby bezdomne.
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby niepełnosprawne
  • Osoby należące do III Profilu Pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się przy współpracy z PUP
  • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

1)      Poradnictwo psychologiczne i indywidualne doradztwo zawodowe :

2)      Osobom niepełnosprawnym przysługuje pomoc Asystenta osoby niepełnosprawnej

3)      Kurs kompetencji społecznych

4)      Kursy zawodowe

5)      Staże zawodowe

6)      Pośrednictwo pracy

 

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:

 

Marianki 8,67-416 Kolsko

e-mail: lubuskie@firs.org.pl.

tel. 530 761 120

 

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

 

Wartość projektu: 955 815,00zł

Dofinansowanie projektu z UE: 907 515,00 zł