Strzelińska Akademia Rozwoju


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu

Stypendia dla ucznów w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju"

28.05.2018

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju" wsparciem stypendialnym w wysokości 400 zł/m-c zostało objętych:

- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie

- 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

- 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

- 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Serdecznie gratulujemy stypendystom. 

Nabór na wsparcie stypendialne w ramach projektu ""Strzelińska Akademia Rozwoju"  na kolejny rok szkolny 2018/2019 zostanie przeprowadzony na początku września 2018. 

Poniżej publikujemy regulamin przyznawania i przekazywania pomocy stypendialnej wraz z załącznikami.

Szkolenia dla nauczycieli rozpoczęte

19.01.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” rozpoczęliśmy realizację wsparcia dla nauczycieli. Z dniem 12.01.2017 ruszyły szkolenia z zakresu TIK dla nauczycieli SP5 w Strzelinie. Wszystkim nauczycielom objętym wsparciem zapewniliśmy materiały szkoleniowe oraz catering.  Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń TIK dla szkół: SP5 w Strzelinie oraz SP w Kuropatniku. We wszystkich szkołach objętych wsparciem tj. SP5 i 4 w Strzelinie, SP w Białym Kościele i Kuropatniku rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla uczniów. Szkołom przekazano także materiały szkoleniowe na zajęcia dodatkowe.

Załącznik - Harmonogram szkoleń

Zapytanie ofertowe

02.01.2018

Szanowni Państwo!

poniżej zamieszczamy zapytanie o przedstawienie oferty na dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SP 5 w Strzelinie, SP w Kuropatniku i SP w Białym Kościele.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_dostawa pomocy dydaktycznych

Formularz ofertowy

Informacje o Projekcie

18.12.2017

STRZELIŃSKA AKADEMIA ROZWOJU

PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0040/17

OKRES REALIZACJI: 01.09.2017 – 30.06.2019

 

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Gmina Strzelin

Celem Projektu jest podniesienie efektywności nauczania w Szkołach Podstawowych nr 4 i 5 w Strzelinie oraz Szkole Podstawowej w Kuropatniku i Białym Kościele poprzez:

 • przeprowadzenie dla uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego, informatyki,
 • przeprowadzenie zajęć z indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem i kursach nauczania, TIK oraz udział w studiach podyplomowych,
 • doposażenie pracowni informatycznych, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno-psychologicznej.

Projekt skierowany jest do:

 • 600 uczniów uczniów/ uczennic (290K310M)
 • 20 nauczycieli/ nauczycielek (17K3M)

Działania:

 1. Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów z języka angielskiego i niemieckiego.
 2. Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów z bloku przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
 3. Warsztaty informatyczne.
 4. Zajęcia specjalistyczne z zakresu wsparcia uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (indywidualne).
 5. Kursy z zakresu TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) dla nauczycieli.
 6. Studia podyplomowe dla nauczycieli. 
 7. Kursy z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych dla nauczycieli.
 8. Kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.
 9. Wsparcie stypendialne dla uczniów.    
 10. Doposażenie pracowni informatycznych, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno – psychologicznych

Wartość projektu:  1 451 235,85 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 233 550,47zł)

Planowane efekty:

 • jest podniesienie efektywności nauczania w Szkołach Podstawowych nr 4 i 5 w Strzelinie oraz Szkole Podstawowej w Kuropatniku i Białym Kościele,
 • zwiększenie kompetencji  20 nauczycieli i nauczycielek oraz  600 uczniów i uczennic.

 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Strzelińska Akademia Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

 

Nasi Beneficjenci