ADRESACI PROJEKTU DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

Projekt: Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia

Jeżeli nadal zastanawiają się Państwo, czy są adresatami naszego projektu - to przypominamy, że zapraszamy:

- samotnych rodziców lub rodziców mających problemy opiekuńczo-wychowawcze,
- osoby niemające dostępu do mieszkania,
- osoby zagrożone ubóstwem, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego przewidzianego przez ustawę o pomocy społecznej,
- osoby uzależnione po zakończonym leczeniu specjalistycznym,
- osoby bezrobotne,
- osoby opuszczające pieczę zastępczą,
- osoby wymagające opieki i usług asystenckich.

Masz trudną sytuację życiową i spełniasz powyższe kryteria? Przebywasz na terenie Wrocławia?
Wypełnij i złóż dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu.

W załączniku poniżej ulotka, w której znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

W razie jakichkolwiek wątpliwości:
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego - 71 7242298
 

Nasi Beneficjenci