Akademia Perspektyw Zawodowych


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Numer Projektu: nr RPWP.08.03.01-30-0054/21

Tytuł: „Akademia Perspektyw Zawodowych”

 

Data rozpoczęcia projektu: 2022-03-01

Data zakończenia projektu: 2023-06-30

Obszar realizacji: Powiat nowotomyski

 Gmina Opalenica / ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPALENICY, ul. Gimnazjalna 1, 60-330 Opalenica

Grupa docelowa: 80 (21K i 59M) uczniów/ennic i 1 M nauczyciel kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół w Opalenicy; w tym: z kierunku technik informatyk: 30 (1K i 29K) uczniów i z kierunku technik logistyk 32 (14K i 18M) uczniów. Wsparciem zostanie objętych 40 uczniów/ennic o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

Działania: 

Wsparcie realizowane w ramach projektu:

 1. Doposażenie pracowni informatycznych
 2. Doposażenie pracowni logistycznych
 3. Staże uczniowskie dla 20 osób, śr. 150h/os.
 4. Kurs kwalifikacyjny dla nauczyciela kształcenia zawodowego
 5. Wsparcie dla uczniów wykazujących deficyty edukacyjne w zakresie języka angielskiego – 40 (14K,26M)
 6. Kurs kwalifikacyjny dla uczniów z kierunku technik logistyk - obsługa wózka podnośnikowego (zakończone egzaminem UDT) - 30(10K,20M)
 7. Zajęcia podnoszące kompetencję uczniów z zakresu nowoczesnych rozwiązań chmurowych – 20 (1K,19M)
 8. Zajęcia podnoszące kompetencję uczniów z zakresu nowoczesnych technologii w logistyce – 20 (8K,12M)
 9. Laboratoria dotyczące podniesienia kompetencji zawodowych uczniów z kierunku technik logistyk w zakresie kwalifikacji SPL.01 – 30 (12K,18M)
 10. Laboratoria dotyczące podniesienia kompetencji zawodowych uczniów z kierunku technik informatyk w zakresie kwalifikacji INF.02 - 1 grupa po 10 osób (10M)
 11. Kurs nadający uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych do 1 Kv dla uczniów z kierunku Technik informatyk - 10(1K,9M)
 12. Indywidualne wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów – 80 (21K,59M)

 

Dodatkowe świadczenia podczas uczestnictwa w projekcie:

 1. Zwrot kosztów dojazdu na staże,
 2. Świadczenie pieniężne za staże uczniowskie,
 3. Ubezpieczenie NNW dla stażystów,
 4. Materiały szkoleniowe na zajęcia dodatkowe,
 5. Zwrot kosztów badań lekarskich dla stażystów.

 

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród min. 64 (16K,48M) uczniów/ennic i 1M nauczyciela na kierunkach Technik Logistyk(TL) i Technik Informatyk(TI) prowadzonych w Zespole Szkół w Opalenicy poprzez objęcie wsparciem 80 (21K,59M) uczniów zajęciami i kursami zawodowymi, zajęciami rozwijającymi kompetencję kluczowe dla uczniów (zaj. wyrównawcze z j.angielskiego), laboratoriami; indywidualnym doradztwem zawodowym i przeprowadzeniem staży uczniowskich dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi pracodawcami, doposażenie 5 pracowni kształcenia praktycznego i objęcie 1M nauczyciela kształcenia zawodowego szkoleniami i kursami w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023r.

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji: II kwartał 2022 r.

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 440 414,30 zł

 

Kontakt:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Telefon: 530 761 120

Nasi Beneficjenci