Akademia wiedzy i umiejętności


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Zmiana adresu biura we Wrocławiu

24.06.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie adresu biura projektowego.

Aktualny adres to :

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

ul Ruska 61/34

50-079 Wrocław

Zapraszamy!

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników projektu

29.03.2019

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy harmonogramy wsparcia udzielanego dla uczestników projektu: uczniów Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Tymowej, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie oraz Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie, realizowane od kwietnia 2019 do czerwca 2019 r.

Informujemy, że w związku z planowanym w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie oraz Gimnazjum Publicznym im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie strajkiem nauczycieli, terminy zajęć w tych placówkach mogą ulec zmianie. W celu potwierdzenia odbycia się danych zajęć prosimy o bezpośredni kontakt ze szkołami.

Harmonogramy wsparcia

08.01.2019

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy harmonogramy wsparcia udzielanego dla uczestników projektu: uczniów Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Tymowej, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie oraz Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie, realizowane od stycznia 2019 do marca 2019 r.

Informujemy, że harmonogramy są aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia nowego semestru roku szkolnego i/lub po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcia zewnętrznego.

Opis projektu: 

INFORMACJE O PROJEKCIE

AKADEMIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0030/18

OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 31.12.2019

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Gmina ŚCINAWA

Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w podniesienie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej w Tymowej, Szkole Podstawowej nr 3 wŚcinawie i Gimnazjum w Ścinawie poprzez:

 • przeprowadzenie dla uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego, , informatyki
 • doradztwo zawodowe
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów przejawiających trudności w opanowaniu materiału edukacyjnego
 • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursie z zakresu: wykorzystanie e-pomocy i e-materiałów, a także studiach podyplomowych
 • doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 Projekt skierowany jest do:

 • 108 uczniów uczniów/ uczennic (49K59M)
 • 5 nauczycieli/ nauczycielek (5K)

Działania:

 1. Wsparcie dla nauczycieli (kurs elerningowy E-pomoce i E-materiały; studia podyplomowe)
 2. Zajęcia dla uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  (rozwijające i wyrównawcze)
 3. Zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności uczniów z zakresu j. angielskiego i niemieckiego
 4. Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne uczniów
 5. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów przejawiających trudności w opanowaniu materiału edukacyjnego ( logopedia, arteterapia, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracja sensoryczna)
 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 7. Doposażenie/wyposażenie w pomoce dydaktyczne : matematyczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne, geograficzne,  doposażenie w pomoce i specjalistyczne narzędzia do pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

Wartość projektu:  290 701,00 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (276 229,60 zł)

Planowane efekty:

 • podniesienie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej w Tymowej, Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie i Gimnazjum w Ścinawie
 • zwiększenie kompetencji  5 nauczycieli/nauczycielek oraz  108 uczniów/uczennic.

 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Ruska 61/34, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Akademia Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.