Aktualizacja 2_oraz wydłużenie terminu składania ofert: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2019/SAR

Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Aktualizacja 2 zapytania ofertowego nr 16/2019/SAR w zakresie specyfikacji:

W związku z zapisami mogącymi powodować ograniczenia dostępności oferty sprzętowej oraz niezamierzonemu zawyżeniu niektórych parametrów następuje zmiana/obniżenie specyfikacji sprzętu. 

Wprowadzone zmiany w zakresie specyfikacji zostały zaznaczone w dokumencie: zapytanie ofertowe i dotyczą:

Serwer wraz z systemem operacyjnym - Interfejs

- wykreślono 1 port micro USB 2.0 kontrolera iDRAC do zarządzania

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną specyfikacją.

W związku z tym czas składania ofert zostaje wydłużony do 17.06.2019 r. 

Poniżej publikujemy aktualne zapytanie i formularz. Jednocześnie ponownie zapraszamy do składania ofert.

Aktualne ogłoszenie znajduje się na bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189076

 

Nasi Beneficjenci