Aktualizacja zapytania ofertowego nr 16/2019/SAR - wydłużenie terminu składania ofert

Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

W związku z zapisami mogącymi powodować ograniczenia dostępności oferty sprzętowej oraz niezamierzonemu zawyżeniu niektórych parametrów następuje zmiana/obniżenie specyfikacji sprzętu.

Wprowadzone zmiany w zakresie specyfikacji zostały zaznaczone w dokumencie: zapytanie ofertowe i dotyczą:

Serwer wraz z systemem operacyjnym - Interfejs ; Sloty; Pamięć RAM; Zasilacz:

Wykreślono: Zgodność z normami

Zasilacz UPS - moc; wbudowany akumulator; zabezpieczenia

Switch sieciowy 24-porotwy w zestawie z szafą RACK - prędkość magistrali; przepustowość; pamięć; rozmiar tablicy adresów MAC; gniazda sieciowe; ruting statyczny

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną specyfikacją.

W związku z tym czas składania ofert zostaje wydłużony do 17.06.2019 r. 

Aktualne ogłoszenie znajduje się na bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189076

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami:

Nasi Beneficjenci