Aktualizacja zapytania ofertowego nr 4/AR/2019

Projekt: Akademia Rozwoju

Szanowni Państwo,

W związku z niezamierzonym błędem pisarskim dokonano niewielkich zmian :

Zmiana 1:
Zakres zmian: Zal nr 2B _Formularz oferty _4_2019_AR zad.2 oraz w Zapytanie Ofertowe _4_AR_2019 
Treść : Wykreślenie pozycji 1,2,3 w zadaniu 2

W związku z niezamierzonym błędem pisarskim : powielenie (w zadaniu 2 i 4) tych samych pozycji zamówienia: 
"1. Apteczka z wyposażeniem; 2. Koc gaśniczy; 3. Gaśnica proszkowa ", Beneficjent skorygował odpowiednio następujące załączniki : Zal nr 2B _Formularz oferty _4_2019_AR zad.2 oraz w Zapytanie Ofertowe _4_AR_2019 
zakres zmian : wykreślenie 3 pozycji: "1. Apteczka z wyposażeniem; 2. Koc gaśniczy; 3. Gaśnica proszkowa " z zadania 2

Zmiana 2: 
Zakres zmian : Zal nr 2A_Formularz oferty _4_2019_AR zad.1 
Treść: Zmiana nazwy doposażanej pracowni w nagłówku formularza: 
było: Zadanie 1. Dostawa doposażenia pracowni chemicznej; jest: Zadanie 1. Dostawa doposażenia pracowni matematycznej

W związku ze zmianami termin na złożenie ofert został wydłużony do 03.06.2019 r.
Zamawiający informuje, że oferenci, którzy złożyli oferty do momentu aktualnej zmiany zostaną powiadomieni o zmianach.

 Aktualne ogłoszenie znajduje się:

•             w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186651

Przepraszamy za niedogodności.

Aktualna treść dokumentów do pobrania poniżej.

Nasi Beneficjenci