Częściowe wstrzymanie naboru formularzy rekrutacyjnych

Z uwagi na konieczność spełnienia zapisów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu informujemy, iż od dnia dzisiejszego wstrzymane zostało podpisywanie umów z mężczyznami chętnymi podnieść swoje kwalifikacje.
Zapraszamy Panie do składania formularzy rekrutacyjnych. Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby bez pracy, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z miast miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą, osoby o niskich kwalifikacjach. 
Liczba miejsc ograniczona zatem nie czekaj i zgłoś się już dziś! 
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć poprzez stronę internetową: https://www.firs.org.pl/dodaj-zgloszenie

Nasi Beneficjenci