Dom dla samotnych rodziców

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy Dom dla samotnych rodziców. Jest to pierwszy taki  Dom w Wielkopolsce.

Azyl może otrzymać 30 osób, średnio 6 osób na domek

Co nas wyróżnia:

  • Przede wszystkim przyjmujemy zarówno, matki, ojców jak i opiekunów prawnych dzieci, a także kobiety w ciąży,
  • Nie mamy ograniczeń dotyczących wieku przyjmowanych dzieci,
  • Jesteśmy jedną z nielicznych placówek w Polsce dostosowanych do przyjęcia niepełnosprawnych opiekunów z dziećmi lub opiekunów z niepełnosprawnymi dziećmi,

Decyzje o skierowaniu do Domu dla samotnych rodziców wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z upoważnienia Starosty, na podstawie wniosku osoby zainteresowanej i dokumentacji zgromadzonej przez właściwy OPS.

Wniosek, osoba ubiegająca się o skierowanie składa do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji przesyła  do PCPR w Poznaniu.

Wymagane dokumenty: (§ 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi).

  1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
  2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej,
  3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazać zdrowotnych do umieszczenia w domu,
  4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,
  5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania),
  6. Opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w domu.

 

 

 

 

Nasi Beneficjenci