Dotacje i szkolenia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstiwe z Fundacją Dar Edukacji rozpoczyna nowy projekt, w ramach którego będą udzielane dotacje na otwarcie działalności gospodarczej oraz finansowane szkolenia zawodowe. Projekt skierowany jest do osób zwolnionych w związku z transformacją energetyczną w zakresie ograniczania wydobycia i wykorzystania węgla brunatnego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w zakładce https://www.firs.org.pl/plynne-przejscie lub na stronie internetowej Partnera: http://daredukacji.pl/plynne-przejscie/.

Nasi Beneficjenci