Fundacja Partnerem projektu "Przepis na biznes"

Szanowni Państwo!

Miło nam pinformować, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego została Partnerem projektu "Przepis na biznes" realizowanego przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. Atletycznej 6.

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 70 osób (42 kobiety, 28 mężczyzn) bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących Aglomerację Kalisko-Ostrowską (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) doświadczających trudności na lokalnym rynku pracy oraz należących do grup najbardziej zagrożonych ubóstwem.

Kontakt - biuro projektu
ul. Stawiszyńska 20b, 62-800 Kalisz
tel: 791 442 055
e-mail:

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu: http://biznes.fipi.pl/

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Nasi Beneficjenci