Fundacja partnerem projektu "Z pracy do pracy"

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego została partnerem projektu "Z pracy do pracy" realizowanego przez Fundację Dar Edukacji.

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego. Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy dla 66 osób spełniających powyższe kryteria poprzez wsparcie w ramach doradztwa zawodowego, IPD, szkoleń, w tym szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwa pracy, bezzwrotnych środków na otwarcie DG oraz wsparcia pomostowego w okresie od 01.03.2019 do 30.09.2020r.

 

Struktura grupy docelowej:

a) 20(10K10M )osób zwolnionych do 6 m-cy od rozpoczęcia udziału w projekcie z przyczyn nie dotyczących pracownika

b) 41(18K23M) osób przewidzianych do zwolnienia

c) 5(2K3M) osób zagrożonych zwolnieniem

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej będą kierowane do osób z punktu a i b.

 

Projekt oferuje:

- diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy wyłącznie osób aplikujących o otrzymanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej);

- wsparcie doradcy zawodowego;

- szkolenia zawodowych podnoszące kwalifikacje i umiejętności – dla 36 osób;

- pośrednictwo pracy wspierające znalezienie zatrudnienia;

- wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;

- dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej dla 18 osób w wysokości 24 350,00 zł;

- wsparcie pomostowe finansowe dla 18 osób wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,00 zł;

- wsparcie pomostowe doradcze wspierające w prowadzeniu działalności gospodarczej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu:

http://daredukacji.pl/z-pracy-do-pracy/

 

 

 

Nasi Beneficjenci