Projekt "Z pracy do pracy"

Informujemy, iż Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Fundacją Dar Edukacji rozpoczyna realizację projektu pod tytułem "Z pracy do pracy". Projekt oferuje szkolenia zawodowe podnoszące umiejętności i kwalifikacje oraz dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób z terenów Wielkopolski, zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej: http://daredukacji.pl/dokumenty-rekrutacyjne/

Nasi Beneficjenci