Realizacja nowych projektów przed nami!

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 29 listopada br. zostały podpisane umowy na realizację trzech nowych projektów, które będą realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego. Dwie umowy podpisane przez Fundację i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dotyczą projektów szkolnych, których celem jest podniesienie efektywności nauczania uczniów, kompetencji nauczycieli oraz doposażenie niektórych pracowni.

Do projektów tych należą:

- „Akademia rozwoju” (RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18) – projekt realizowany w Zespole Szkół
w Legnickim Polu i Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie będzie obejmował 128 uczniów (udział w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki, przeprowadzenie zajęć z indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi), 10 nauczycieli (udział w kursach z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz wykorzystania e-pomocy i e-materiałów, a także udział w studiach podyplomowych) oraz doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja projektu potrwa do 31.12.2019.

- „Akademia wiedzy i umiejętności” (RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18) – projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Tymowej, Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum w Ścinawie i przeznaczony jest dla 108 uczniów (udział w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego, informatyki, przeprowadzenie zajęć z indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi), 5 nauczycieli (udział w kursach i w studiach podyplomowych) oraz doposażenie sal przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i pedagogiczno-psychologicznych. Realizacja projektu potrwa do 31.12.2019.

Trzecia umowa podpisana z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy dotyczy projektu „Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach  6 mieszkań  treningowych na obszarze Miasta Wrocławia” (RPDS.09.02.01-02-0012/18). Celem projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego treningowego na obszarze Miasta Wrocławia przez utworzenie 6 mieszkań treningowych i wsparcie dla 120 (72K i 48M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im miejsca 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w okresie od 01.03.2019-31.08.2021.

O szczegółach realizacji będziemy informować na stronach internetowych projektów.

Nasi Beneficjenci