Usługi rozwojowe w podregionie pilskim

Projekt "Usługi rozwojowe w podregionie pilskim" oferuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla osób bezrobotnych oraz zatrudnionych z subregionu pilskiego. Szukasz dofinansowania do kursów? Zapoznaj się z tym projektem! Szczegóły w zakładce projekty (https://www.firs.org.pl/uslugi-rozwojowe-w-podregionie-pilskim).

Nasi Beneficjenci