Wielkopolski Patent na Biznes - konsultacje

Informujemy, iż w dniu 17 lipca br. odbędzie się dodatkowy dyżur w zakresie konsultacji biznesplanów dla osób, które po zrealizowanych 3 spotkaniach nadal wymagają wsparcia. Gotowość do dodatkowego spotkania należy zgłosić wysyłając wiadomość na adres:

.

Po zakończeniu spotkań doradczych w terminie od 19 lipca do 1 sierpnia włącznie prowadzony będzie nabór biznesplanów w biurze projektu przy ul. Legionów 12/1, Konin w godzinach otwarcia biura: od 12 do 16. Termin 10 dni określony został przez dokument Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014- 2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość jednak w momencie wpłynięcia wszystkich biznesplanów nabór zostanie zamknięty oraz rozpocznie się ocena.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie biura projektu: http://patent.fipi.pl/aktualnosci.html
 

Nasi Beneficjenci