Wielkopolski Patent na Biznes - lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Informujemy, że procedura odwoławcza została zakończona i na stronie projektu "Wielkopolski Patent na Biznes" zostały opublikowane ostateczne listy rankingowe wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego oraz doradczego wsparcia pomostowego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę: http://patent.fipi.pl/aktualnosci.html

Nasi Beneficjenci