Anulowanie zapytania ofertowego nr 10/2019/GAZ

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 10/2019/GAZ na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg -  dla nauczycieli i uczniów kierunków technik leśnik i technik geodeta w Głogowie, zostało anulowane.

Anulowanie zapytania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego punkt 15.5  „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ zadań  bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronie internetowej www.firs.org.pl.

Powyższe informacje znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1180844

Nasi Beneficjenci