Kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym na stronie www.firs.org.pl jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000319648, nr NIP 7792348879, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: ;
1) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie w formularzu kontaktowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. statystycznych i archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
2) Twoje dane osobowe, będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celów o których mowa w pkt 1 albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu.
3) Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do umożliwienia kontaktu z Tobą;
4) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest podmiotom świadczącym usługi techniczne (utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych); Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.
5) Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;
7) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
8) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

CENTRALA:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Tel.: 61 642 94 46 Fax : 61 642 94 47

e-mail: firs@firs.org.pl

Oddziały lokalne:

- dolnośląskie
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego we Wrocławiu
ul. Miarki 1, 50-306 Wrocław
tel. 71 724 22 98, 534 541 042