Grodziska Kuźnia Profesjonalistów


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla Uczestników Projektu

15.12.2017

W ramach projektu „Grodziska Kuźnia Profesjonalistów” została zrealizowana pierwsza edycja doradztwa edukacyjno – zawodowego dla Uczestników/czek Projektu.

Kurs upięć i koków

15.12.2017

Zrealizowana została kolejna forma wsparcia dla Uczestników/czek Projektu „Grodziska Kuźnia Profesjonalistów”. W dniach od 22 do 25 maja 207 roku 15 Uczestniczek projektu wzięło udział w kursie upięć i koków.

Kurs druku 3D dla nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego

15.12.2017

Nadszedł czas na zaangażowanie nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim do udziału w projekcie.

W dniach od 15.05.2017r. do 24.05.2017r. zapraszamy na Kurs druku 3D dla nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego.

Poniżej przedstawiamy harmonogram i tematykę zajęć:

 

Data

Godziny

Ilość Godzin

Temat

15.05.2017

8.00-16.00

8

Czym są drukarki 3D? Jakie zastosowanie mają drukarki 3D?

Jak urzeczywistnić swój projekt od modelu wirtualnego po fizyczny obiekt?

16.05.2017

8.00-16.00

8

Zasady modelowania 3D pod kątem druku 3D w technologii osadzenie topionego materiału.

17.05.2017

8.00-16.00

8

Podstawy modelowania w programie SketchUp i pierwsze modele z drukarki 3DPraktyczna wiedza związana z obsługą drukarki 3D. W jaki sposób odbywa się komunikacja z maszyną i jak uruchomić wydruk 3D?

Praktyczna wiedza związana z obsługą drukarki 3D. W jaki sposób odbywa się komunikacja z maszyną i jak uruchomić wydruk 3D?

22.05.2017

8.00-16.00

8

Jakie są zalety i wady materiałów używanych w technologii osadzania topionego materiału?

24.05.2017

8.00-16.00

8

Podstawy iteracyjnego szybkiego prototypownia korzystając z technologii przyrostowych.

Jakich błędów ustrzec się projektując w 3D z myślą o addytywnym druku 3D?

Informacje o Projekcie

15.12.2017

Projekt „Grodziska Kuźnia Profesjonalistów” jest realizowany od 01.11.2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Realizacja projektu kończy się z dniem 31.08.2019 roku.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 105 uczniów (55M i 50K) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, poprzez wysokiej jakości doradztwo zawodowo – edukacyjne, warsztaty i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, nawiązanie współpracy z wielkopolskimi pracodawcami oraz stworzenie pracowni organizacji reklamy, cyfrowych procesów graficznych i pracy biurowej.

Wsparcie w ramach Projektu realizowane będzie w obszarze 9 zadań:

  1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe.
  2. Utworzenie pracowni techniki pracy biurowej/organizacji reklamy/techniki cyfrowych procesów graficznych.
  3. Kursy dokształcające dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
  4. Zawodowe kursy kwalifikacyjne dla uczniów.
  5. Kurs profesjonalnego handlowca.
  6. Staże wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów ZSP.
  7. Warsztaty informatyczne.
  8. Kurs prowadzenia i zarządzania kadrami.
  9. Warsztaty - profesjonalna organizacja reklamy: marketing i fotografia w reklamie oraz kurs - projektowanie i drukowanie 3D.

Biuro Projektu:
ul. Żwirki i Wigury 2

62-065 Grodzisk Wielkopolski

e-mail: 

tel.: 61 642 94 46

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży-tryb konkursowy, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wartość projektu: 614 744,98 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 553 270,48 zł

 

Zapytanie ofertowe nr 4/GKP/2017 w ramach rozeznania rynku

18.08.2017

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego  z siedzibą w Poznaniu (60-591), ul. Hoża 1, realizująca Projekt: „Grodziska Kuźnia Profesjonalistów” RPWP.08.03.01-30-0051/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na zrealizowanie: 
1. Kursu profesjonalnego handlowca
2. Warsztatów informatycznych
3. Kursu prowadzenia i zarządzania kadrami
4. Warsztatów profesjonalnej organizacji reklamy: marketing i fotografia w reklamie oraz kursu projektowanie i drukowanie 3D
   - część 1 - kurs marketing i fotografia w reklamie
   - część 2 - kurs projektowanie i drukowanie 3D

Szczegółowa specyfikacja zamówienia znajduje się w załączniku.
Oferty na formularzu ofertowym (załącznik do zapytania ofertowego) należy przedstawić do dnia 25.08.2017r. na adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, bądź na adres e-mail:

.

Nasi Beneficjenci