Kadra

Projekt: Dom dla samotnych rodziców w Lisówkach

Nasze działania opierają na kadrze, to dzięki tym ludziom i ich zaangażowaniu możliwa jest realizacja celów. Dlatego pokrótce przedstawiamy pracowników Domu, którzy codziennie wspierają mieszkańców w drodze do samodzielności.

Marta Barczyk – Kierownik Domu, w pomocy społecznej pracuje od 14 lat, początkowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, aktualnie w DSM. Z wykształcenia pracownik socjalny. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu zarządzania i pracy socjalnej między innymi Master of Public Administration, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w życiu zawodowym i prywatnym, Organizowanie Społeczności Lokalnej, Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga, Asystent Rodziny. Swoją pracę regularnie poddawała Superwizji. W pracy z drugim człowiekiem ceni sobie szczerość i zaangażowanie, które dają podstawy do dobrej relacji we współpracy. W pracy socjalnej szczególne miejsce zajmuje u niej interwencja kryzysowa, którą potrafi poprowadzić.

Agata Kurek – pracuje na stanowisku pracownika socjalnego. Ukończyła Kolegium Służb Społecznych w Poznaniu, przez ostatnie lata pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, skąd przeszła i zasiliła szeregi pracowników Domu. W swojej pracy wykorzystuje długoletnie doświadczenia zawodowe. W ludziach docenia chęć do współpracy i zaangażowanie. Posiada praktykę w diagnozowaniu problemów społecznych i w prowadzeniu kontraktów socjalnych. W pracy z drugim człowiekiem empatyczna, rozumie potrzeby innych osób.

Kalina Gaweł-Obara – pracownik socjalny, Ukończyła Politologię w zakresie Pracy socjalnej i Socjologię, a także studia podyplomowe z pedagogiki, w zawodzie pracuje od sierpnia 2021r. Wcześniej przez wiele lat zajmowała się osobami starszymi pracując jako  Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej i dziećmi wczesnoszkolnymi. Zna podstawy języka migowego. Praca socjalna, jest dla niej czymś naturalnym. Jest osobą otwartą, ciepłą, zaangażowaną w pomoc drugiemu człowiekowi. Chętnie podejmuje się nowych działań, jak również czerpie z doświadczenia innych pracowników.

Natalia Kuchcik – asystent rodziny. Swoją pracę zaczynała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako pracownik socjalny, w działania zawsze zaangażowana i chętnie pomagająca drugiemu człowiekowi. Od około roku realizuje zadania z zakresu asystentury rodziny w jednej z podpoznańskich gmin. W listopadzie 2021r. dołączyła do zespołu Domu Samotnej Matki. Do swoich zadań zawodowych podchodzi nie tylko z uwaga, ale i profesjonalizmem. Nadal uczy się pracy w asystenturze, stale się dokształca, ostatnio ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Anna Grzelak - psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.  Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Ukończyła szkolenie terapeutyczne w nurcie systemowym realizowane przez Wielopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyła również Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Pracuje z młodzieżą, dziećmi, osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami oraz poradniami zdrowia psychicznego prowadząc konsultację psychologiczne, poradnictwo,  psychoterapią, grupy terapeutyczne i edukacyjne. Swoją pracę poddaję regularnej Superwizji.

Patrycja Jachimowska - z wykształcenia psycholog kliniczny, socjoterapeutą z przygotowaniem pedagogicznym oraz instruktorka tańca. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując głównie z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży oraz podyplomowe studia z doradztwa zawodowego. W Domu Samotnej Matki pracuje z dziećmi i ich rodzicami.

Olimpia Piłat Pawlak – psychoterapeutka, couch, superwizor pracy socjalnej, w nieustannym procesie dokształcania i zdobywania nowych kompetencji. W swojej pracy wykorzystuje zdobyte doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie wielokierunkowe. W Domu Samotnej Matki pracuje z dorosłymi mieszkańcami.

Nasi Beneficjenci