Kolejny miesiąc realizacji projektu...

Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Mija kolejny miesiąc realizacji projektu. Z osobami w nim uczestniczącymi poznajemy się nawzajem. Każdy Uczestnik to inna historia, inny bagaż doświadczeń. Jesteśmy przy Uczestnikach w sytuacjach kryzysowych, w momentach zawahania, staramy się ich wspierać i pomagać w miarę możliwości. Naszym celem jest wzrost samodzielności Uczestników Projektu, dlatego zapewniamy im różnego typu zajęcia teraputyczne i inne formy wsparcia. Najbardziej jednak lubimy te momenty, kiedy możemy wspólnie posiedzieć przy herbacie, porozmawiać, pośmiać się, a czasem nawet posłuchać niezwykłych historii rodzinnych naszych Uczestników.

Nasi Beneficjenci