Kończymy I edycję wsparcia w Mieszkaniach wspomaganych - treningowych

Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Pierwsza edycja wsparcia w Mieszkaniach wspomaganych - treningowych w Mieście Poznań dobiega końca. Nasi uczestnicy korzystali z różnych treningów min. treningu higieny, kulinarnego, praktycznego, ze wsparcia opiekunów mieszkań, pracowników socjalnych, ale także z usług terapeutycznych oraz prawniczych.

Uczestnicy realizowali założenia Indywidualnego Planu Usamodzielniania. Po 6 miesiącach wsparcia uregulowali znacznie swoją sytuację prawno-ekonomiczną. Realizowane przez nich Plany przyczyniły się do wzrostu samodzielności oraz podniesienia kompetencji związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Dziękujemy za wspólne 6 miesięcy. Jesteśmy dumni z postępów, jakie zostały poczynione w tym okresie i życzymy dużo wytrwałości w realizacji dalszych planów.

Ps. A takim miłym pożegnalnym poczęstunkiem zaskoczyli nas Uczestnicy projektu :)
Dziękujemy!

Nasi Beneficjenci