Konferencja "Mieszkania treningowe szansą na usamodzielnienie"

Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Szanowni Państwo,

11 czerwca br. o godz. 12:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 odbędzie się konferencja pt. „Mieszkania treningowe szansą na usamodzielnienie”. Wydarzenie, którego organizatorem jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Patronat medialny objęło Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań” SA.

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Miastem Poznań w ubiegłym roku rozpoczęła realizację projektu "Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań", którego celem jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania poprzez utworzenie mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czynnikiem sprawczym do podjęcia się realizacji tego projektu była i nadal jest trudna sytuacja lokalowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Półroczny pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zagwarantowaniem usług treningowych i opiekuńczych ma z założenia stanowić realną szansę na powrót do samodzielności dla jego uczestników. Fundacja, jako realizator projektu, z pełnym zaangażowaniem podchodzi do każdego uczestnika przygotowując indywidualny plan wsparcia i potem wspólnie z uczestnikiem go realizując.

W związku z tym, że pierwsza półroczna edycja dobiegła końca i w marcu pożegnano uczestników, którzy jako pierwsi zasiedlili mieszkania wspomagane-treningowe Fundacja pragnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do  zasadności realizacji tego typu projektów.

Celem spotkania będzie nie tylko zapoznanie uczestników z ogólną ideą realizacji projektów „mieszkaniowych”, ale także prezentacja dotycząca podziału zadań między realizatorem a poszczególnymi partnerami projektu, kosztów z jakimi trzeba się liczyć czy trudności, jakie można napotkać na każdym etapie jego realizacji. Zaproszeni prelegenci przybliżą Państwu zagadnienia dotyczące polityki mieszkaniowej w Mieście Poznań, w tym dostępności do mieszkań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy możliwości uzyskania  unijnego wsparcia w ramach osi priorytetowej 7.

Nasi Beneficjenci