Lepsze jutro


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Opis projektu: 

Numer Projektu: RPWP.07.01.02-30-0008/19

Tytuł: Lepsze jutro

Data rozpoczęcia projektu: 2021-09-01

Data zakończenia projektu: 2023-06-30

 

Obszar realizacji:

  • czarnkowsko-trzcianecki (Czarnków - gmina wiejska, Czarnków, Drawsko - gmina wiejska, Krzyż Wielkopolski, Lubasz - gmina wiejska, Połajewo - gmina wiejska)
  • ostrzeszowski (Czajków - gmina wiejska, Doruchów - gmina wiejska, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra - gmina wiejska, Kraszewice - gmina wiejska, Mikstat, Ostrzeszów
  • chodzieski (Budzyń - gmina wiejska, Chodzież, Chodzież - gmina wiejska, Margonin, Szamocin
  • jarociński (Jarocin, Jaraczewo - gmina wiejska, Kotlin - gmina wiejska, Żerków)
  • koniński (Grodziec - gmina wiejska, Kleczew, Rychwał, Skulsk - gmina wiejska, Sompolno, Wierzbinek - gmina wiejska, Wilczyn - gmina wiejska)

 

Cel:

Zwiększenie aktywności społeczno-edukacyjno-zawodowej 210(137K73M) osób w wieku od 18 do 64 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wiejskich obszarów funkcjonalnych z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, ostrzeszowskiego, chodzieskiego, konińskiego i jarocińskiego - w tym min. 28(18K10M) osób z niepełnosprawnościami w terminie od 01.09.2021 do 30.06.2023r

 

Wsparciem będzie objęte również ok. 80 (30K50M) z najbliższego otoczenia UP objętych wsparciem asytenta rodzinnego - w celu wyjścia całej rodziny z sytuacji zagrażającej wykluczeniem społecznym / ubóstwem i przełamaniem barier UP wynikających z uwarunkowań rodzinnych.

Struktura GD ze względu na status na rynku pracy:

Bezrobotni: 40K; 23M

Bierni: 40K; 23M

Ubodzy pracujący: 57K; 27M

Projekt jest skierowany do min. 13% ON: 28 (18K; 10M), w tym w min.10%: 14K; 7M o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całkowitym zaburzeniem rozwoju.

Pozostałe cechy GD:

  • Wiek UP: 18-64 lata
  • Wykształcenie: min.60% niskie kwalif.zaw.
  • Os. korzystające z PO PŻ: 40K; 20M

 

Wsparcie realizowane będzie w ramach 10 zadań dotyczących:

- IŚR i podpisania kontraktów na wzór kontraktu socjalnego

-  warsztatów kompetencji społecznych

-wsparcia pracownika socjalnego

- spotkań w ramach 5grup samopomocowych

- asystenta rodzinnego

- indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

- wsparcia indywidualnego psychologicznego

-pośrednictwa pracy

- staży zawodowych

- szkoleń zawodowych

 

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 1 765 214,95 zł

 

Kontakt:

Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego

Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Telefon: 530 761 120

Nasi Beneficjenci