Lepsze życie zawodowe!


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Rekrutacja do projektu "Lepsze życie zawodowe!" rozpoczęta..

26.11.2018

Szanowni Państwo,

wszystkich chętnych do udziału w projekcie "Lepsze życie zawodowe!" informujemy, że rozpoczął się proces rekrutacji. Poszukujemy osób w wieku powyżej 29 lat (kobiet i mężczyzn), w tym osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego, którym zależy na podniesieniu poziomu aktywności zawodowej.
Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualny Plan Działania - Poradnictwo psychologiczne i Doradztwo zawodowe.
  2. Kompleksowe pośrednictwo pracy.
  3. Certyfikowane kursy i szkolenia.
  4. Staże zawodowe.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1
60-591 Poznań
tel. 61 642 94 46

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania powyżej.

Zapraszamy!

 

Opis projektu: 

Projekt „Lepsze życie zawodowe!” jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu.

Okres realizacji projektu od 01.09.2018 do 31.10.2019 

Celem głównym projektu „Lepsze życie zawodowe” jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 100 (50 K i 50 M) osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo defaworyzowanych na rynku pracy w wieku powyżej 29 lat, w tym osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 1.09.2018 - 31.10.2019r., m.in. poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 30 uczestników, w ramach zawodów deficytowych dla regionu a także zwiększenie ich aktywności na rynku pracy i poziomu zatrudnienia.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualny Plan Działania - Poradnictwo psychologiczne i Doradztwo zawodowe.
  2. Kompleksowe pośrednictwo pracy.
  3. Certyfikowane kursy i szkolenia.
  4. Staże zawodowe.

 

Biuro projektu:
ul. Hoża 1
60-591 Poznań
 

Wartość projektu: 842 263,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 800 123,75 zł

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa - tryb konkursowy, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Nasi Beneficjenci