Lepsze życie zawodowe!


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Pośrednictwo pracy

02.07.2019

Od lipca rozpoczynamy nową formę wsparcia jaką jest pośrednictwo pracy. Spotkania mają na celu pomoc w uzyskaniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i predyspozycjami Uczestników, a także przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem pracy. Ponadto pośrednik pracy omawia możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, sposoby aktywnego poszukiwania pracy i wspiera Uczestników w wyborze dalszej ścieżki zawodowej. Po spotkaniach indywidualnych (10h) Uczestnik nabędzie umiejętność poruszania się po rynku pracy i prowadzenia rozmowy z pracodawcą oraz stworzy profesjonalne CV.

Zapytanie ofertowe nr 8/LŻZ/KZ

02.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Lepsze życie zawodowe!” RPWP.06.02.00-30-0012/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację:

- szkolenia kosmetycznego
 

Oferty można składać do dnia 09.04.2019 roku

Zapraszamy!

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe nr 7/LŻZ/KZ

12.03.2019

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Lepsze życie zawodowe!” RPWP.06.02.00-30-0012/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację szkoleń z zakresu:

Zaopatrzeniowiec z ECDL

Oferty można składać do dnia 19.03.2019 roku

Zapraszamy!

Treść zapytań wraz ze szczegółową specyfikacją zamówień oraz z formularze ofert znajdują się w poniższych załącznikach.

Zapytania ofertowe nr 4, 5 i 6/LŻZ/KZ

15.02.2019

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Lepsze życie zawodowe!” RPWP.06.02.00-30-0012/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację szkoleń z zakresu:

Spawacz TIG
Kurs obsługi wózków widłowych oraz kurs komputerowy
Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Oferty można składać do dnia 22.02.2019 roku

Zapraszamy!

Treść zapytań wraz ze szczegółową specyfikacją zamówień oraz z formularze ofert znajdują się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe nr 3/LŻZ/KZ

31.01.2019

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Lepsze życie zawodowe!” RPWP.06.02.00-30-0012/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkolenia z zakresu:

Kurs - dozorca

Oferty można składać do dnia 06.02.2019 roku.

Zapraszamy!

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularzem oferty znajduje się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe nr 2/LŻZ/KZ

24.01.2019

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Lepsze życie zawodowe!” RPWP.06.02.00-30-0012/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkolenia z zakresu:

Kurs pracownika ds. księgowości i rachunkowości

Oferty można składać do dnia 31.01.2019 roku.

Zapraszamy!

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularzem oferty znajduje się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe nr 1/LŻZ/KZ

07.01.2019

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Lepsze życie zawodowe!” RPWP.06.02.00-30-0012/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkolenia z zakresu:

Kurs zaopatrzeniowca z elementami dostawy.

Oferty można składać do dnia 14.01.2019 roku.

Zapraszamy!

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularzem oferty znajduje się w poniższych załącznikach:

Rekrutacja do projektu "Lepsze życie zawodowe!" rozpoczęta..

26.11.2018

Szanowni Państwo,

wszystkich chętnych do udziału w projekcie "Lepsze życie zawodowe!" informujemy, że rozpoczął się proces rekrutacji. Poszukujemy osób w wieku powyżej 29 lat (kobiet i mężczyzn), w tym osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego, którym zależy na podniesieniu poziomu aktywności zawodowej.
Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualny Plan Działania - Poradnictwo psychologiczne i Doradztwo zawodowe.
  2. Kompleksowe pośrednictwo pracy.
  3. Certyfikowane kursy i szkolenia.
  4. Staże zawodowe.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1
60-591 Poznań
tel. 61 642 94 46

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania powyżej.

Zapraszamy!

 

Opis projektu: 

Projekt „Lepsze życie zawodowe!” jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu.

Okres realizacji projektu od 01.09.2018 do 31.10.2019 

Celem głównym projektu „Lepsze życie zawodowe” jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 100 (50 K i 50 M) osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo defaworyzowanych na rynku pracy w wieku powyżej 29 lat, w tym osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 1.09.2018 - 31.10.2019r., m.in. poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 30 uczestników, w ramach zawodów deficytowych dla regionu a także zwiększenie ich aktywności na rynku pracy i poziomu zatrudnienia.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualny Plan Działania - Poradnictwo psychologiczne i Doradztwo zawodowe.
  2. Kompleksowe pośrednictwo pracy.
  3. Certyfikowane kursy i szkolenia.
  4. Staże zawodowe.

 

Biuro projektu:
ul. Hoża 1
60-591 Poznań
 

Wartość projektu: 842 263,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 800 123,75 zł

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa - tryb konkursowy, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Nasi Beneficjenci