Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

REKRUTACJA DO PROJEKTU "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" ROZPOCZĘTA.

02.07.2019

Szanowni Uczniowie,

wszystkich chętnych do udziału w projekcie "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" informujemy, że rozpoczął się proces kolejnej rekrutacji. Jeśli jesteś uczniem Szkoły Podstawowej im. A i Wł. Niegolewskich, Szkoły Podstawowej w Porażynie, Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach, Szkoły Podstawowej im. A i Wł. Niegolewskich w Rudnikach lub Zespołu Szkół w Opalenicy czekamy właśnie na Ciebie!

Uczestnikom proponujemy wsparcie:

 1. Z zakresu wsparcia ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 2. Z zakresu podnoszenia i wyrównywania kompetencji językowych
 3. Z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1
60-591 Poznań

lub sekretariatem szkoły do której uczęszcza.

Druga edycja zajęć dla uczniów już od września!

10.08.2018

Informujemy, że we wrześniu rozpoczynamy drugą edycję zajęć z zakresu:

 • wsparcia ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
 • podnoszenia i wyrównania kompetencji językowych uczniów,
 • kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów,
 • wsparcia w zakresie grupowego doradztwa zawodowo-edukacyjnego i rozwoju postaw asertywnych i kreatywnych dla uczniów gimnazjów, technikum i liceum.

Zapraszamy!
 

Doposażenie pracowni szkolnych

01.08.2018

Informujemy, że w ramach projektu "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" zostało zrealizowane doposażenie pracowni matematycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej i logopedycznej. Zakupione materiały i pomoce dydaktyczne będą służyły uczniom już w zbliżającym się nowym roku szkolnym.
 

Studia podyplomowe dla nauczycieli

10.10.2017

Informujemy, że w ramach projektu "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" od października 2017 roku 4 nauczycieli rozpoczęło naukę w ramach studiów podyplomowych na następujących kierunkach:

 • studia z zakresu terapii pedagogicznej 
 • studia z zakresu biologii na Lubuskiej Akademii Nauczycieli w Zielonej Górze
 • studia z zakresu logopedii w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu

Życzymy powodzenia!
 

Opis projektu: 

Projekt „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” jest realizowany w partnerstwie z Gminą Opalenica.

Projekt jest realizowany od 01.09.2017 do 31.12.2019 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im A i Wł. Niegolewskich w Opalenicy, w Szkole Podstawowej w Porażynie, w Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych, Szkole Podstawowej im. A i Wł. Niegolewskich w Rudnikach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach, w Gimnazjum im. Generała Sosnkowskiego w Opalenicy oraz w Zespole Szkół w Opalenicy.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkołach biorących udział w projekcie poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla 655 osób, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, zakup sprzętu niezbędnego do indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz objęcie szkoleniami i kursami 29 nauczycieli/lek w okresie od 1.09.2017r do 31.12.2019r.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Szkolenie dla nauczycieli z nauczania metodą eksperymentu, pracy z grupami, praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i uczniem uzdolnionym
 • Kursy oraz studia podyplomowe dla nauczycieli/lek
 • Wsparcie z zakresu wsparcia ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 • Wsparcie z zakresu podnoszenia i wyrównania kompetencji językowych uczniów
 • Wsparcie z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów
 • Wsparcie w zakresie grupowego doradztwa zawodowo-edukacyjnego i rozwoju postaw asertywnych i kreatywnych dla uczniów

Jeśli jesteś uczniem roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im A i Wł. Niegolewskich w Opalenicy, w Szkole Podstawowej w Porażynie, w Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych, Szkole Podstawowej im. A i Wł. Niegolewskich w Rudnikach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach, w Gimnazjum im. Generała Sosnkowskiego w Opalenicy oraz w Zespole Szkół w Opalenicy i chcesz poszerzyć swoją wiedzę, zgłoś się do nas!

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:
e-mail:

telefonicznie: 61 642 94 46.

Biuro projektu:
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolne i szkolnej, Podziałanie 8.3.1 Kształcenie ogólne- projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 317 223,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 251 023,70 zł

 

Nasi Beneficjenci