Realizujemy kursy zwiększające kompetencje zawodowe uczniów

Projekt: Głogowska Akademia Zawodowców

W Technikum nr 6 w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie rozpoczęły się kursy zwiększające kompetencje zawodowe uczniów. W okresie 23.11-23.12.2018 zostało zrealizowane szkolenie z obsługi dronu - kurs UAVO. 21 uczniów i uczennic z kierunku technik leśnik oraz technik geodeta ukończyło 22-godzinny kurs, w ramach którego odbyły się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs był zakończony Egzaminem Państwowym UAVO VLOS, nadającym uprawnienia do prowadzenia lotów w zasięgu wzroku. Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin zdobywając tym samym świadectwo kwalifikacji operatora drona UAVO, które uprawnia do sterowania dronem w celach komercyjnych – innych niż sportowe lub rekreacyjne. Gratulacje!

Nasi Beneficjenci