Rozwiń Skrzydła


Województwo: lubuskie

Aktualności projektu:

Zmiana adresu biura projektu!

22.03.2018

Informujemy, że biuro projektu zmieniło SIEDZIBĘ. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nowego biura projektu przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 200 w Zielonej Górze, wszelkie formy wsparcia indywidualnego (np. doradztwo zawodowe czy pośrednictwo pracy) realizowane będą w pok. 200 A.

Korespondencję prosimy kierować odtąd  pod adres:

              Biuro Projektu

             ul. Bohaterów Westerplatte 11 (pok. 200)

             65-034 Zielona Góra

Uwaga w załącznikach znajdują się zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne.

 

 

Ostatnie miejsca dla uczestników projektu

12.03.2018

Uwaga!!!

Informujemy, że zostały jeszcze ostatnie miejsca! Jesteś osobą posiadającą III profil zamieszkującą obszar wiejski lub osobą niepełnosprawną z obszaru wiejskiego – zgłoś się!

Jeszcze w marcu startujemy z doradztwem indywidualnym oraz poradnictwem psychologicznym. W kwietniu rozpoczynamy kurs kompetencji miękkich!

Zapraszamy do udziału!

 

Zakończenie kursów zawodowych

12.02.2018

Informujemy, że zakończyliśmy kursy zawodowe z zakresu pracownika administracyjno-biurowego. Jeszcze w lutym część Uczestników rozpocznie staże zawodowe i zostanie objęta wsparciem pośrednika pracy. 

Inni uczestnicy projektu już od lutego podjęli pracę, oby jak najwięcej takich sukcesów. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników projektu!

Zaproszenie do udziału w projekcie - ostatnie wolne miejsca!

20.12.2017

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Rozwiń skrzydła!” - pozostały ostanie wolne miejsca! Płatny staż (1750,00 zł) w ramach projektu unijnego!

Przypominamy, że UCZESTNIKIEM PROJEKTU mogą zostać:

 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby należące do III Profilu Pomocy przyznanego przez Powiatowy Urząd Pracy
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie województwa lubuskiego

ZAPEWNIAMY:

 • stypendia stażowe
 • zwroty kosztów za dojazdy
 • profesjonalne wsparcie psychologiczno-doradcze
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia
 • pokrywamy koszty badań lekarskich i egzaminów i kursów kwalifikacyjnych
 • materiały szkoleniowe

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

1) Poradnictwo psychologiczne i indywidualne doradztwo zawodowe
2) Osobom niepełnosprawnym przysługuje pomoc Asystenta osoby niepełnosprawnej
3) Kurs kompetencji społecznych
4) Kursy zawodowe
5) Staże zawodowe -  w wysokości 1750,00 zł
6) Pośrednictwo pracy

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:
e-mail:

tel. 530 761 120

Zapraszamy!

 

trzymamy kciuki

06.06.2017

Rozpoczęliśmy kurs spawania i kurs pracownika obsługi biurowej wraz z kursem komputerowym ECDL BASE. Trzymamy kciuki za naszych uczestników.

kursy zawodowe

06.06.2017

Wielkimi krokami zbliżamy się do rozpoczęcia kursów zawodowych.  Uczestnicy są zwarci i gotowi do działania. Aż miło patrzeć jak zmienia postawa i zaangażowanie naszych uczestników.

Kolejne osoby rozpoczynają Indywidualne doradztwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne.

Przypominamy, iż rekrutacja jeszcze trwa a liczba miejsc  zmniejsza się z dnia na dzień.

kurs kompetencji społecznych

06.06.2017

Rozpoczynamy kurs kompetencji społecznych. Jest to kolejny krok do samorozwoju naszych uczestników projektu. Brawa dla nich, za odwagę i dążenie do rozwoju swoich  umiejętności. 

ostatnie wolne miejsca

06.06.2017

Uwaga. Coraz mniej wolnych miejsc w projekcie! Także jesteś chętny aby wziąć udział w projekcie. Dzwoń odpowiemy na wszystkie pytania.

zapraszamy

06.06.2017

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie.  Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci:

1)      Poradnictwa psychologicznego i indywidualnego doradztwa zawodowego :

2)      Osobom niepełnosprawnym przysługuje pomoc Asystenta osoby niepełnosprawnej

3)      Kursu kompetencji społecznych

4)      Kursu zawodowego

5)      Stażu zawodowego

6)      Pośrednictwa pracy

spotkania z doradcą

06.06.2017

Rozpoczynamy pierwsze indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

pierwsze kursy

06.06.2017

Rekrutacja trwa. Możecie nas spotkać w Powiatowych Urzędach Pracy,  Ośrodkach Pomocy Społecznej. Ponadto jesteśmy do waszej dyspozycji w biurze projektu, pod telefonem i mailem,  także jeśli macie do nas pytania to przychodźcie, dzwońcie  lub piszcie - odpowiemy na wszystkie pytania.

Opis Projektu - Rozwiń Skrzydła!

08.11.2016

Projekt „Rozwiń skrzydła!”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 50 osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, niesamodzielności ze względu na wiek lub powód pochodzenia z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich.  Projekt realizowany jest w oparciu i ścieżkę reintegracji co oznacza iż jest on stworzony indywidualnie do potrzeb danego uczestnika projektu.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 - 31.08.2018 na terenie województwa Lubuskiego.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba  w wieku od 15 do 64 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • Osoby długotrwale bezrobotne, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, osoby bezdomne.
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby należące do III Profilu Pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się przy współpracy z PUP
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

1)      Poradnictwo psychologiczne i indywidualne doradztwo zawodowe :

2)      Osobom niepełnosprawnym przysługuje pomoc Asystenta osoby niepełnosprawnej

3)      Kurs kompetencji społecznych

4)      Kursy zawodowe

5)      Staże zawodowe

6)      Pośrednictwo pracy

 

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:

 

Marianki 8,67-416 Kolsko

e-mail: lubuskie@firs.org.pl.

tel. 530 761 120

 

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

 

Wartość projektu: 955 815,00zł

Dofinansowanie projektu z UE: 907 515,00 zł

Nasi Beneficjenci