Rozwój Gwarancja Pracy

Archiwum (projekt zakończony)

Aktualności projektu:

Rozwój Gwarancją Pracy

20.07.2016

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i edukacyjna 40 osób młodych w wieku 15-29, w tym osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących powiat radomski.

 

Projekt oferuje:

- opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego zgodnie z predyspozycjami i potrzebami  uczestników projektu przez profesjonalnego doradcę zawodowego i psychologa

wysokiej jakości bezpłatne szkolenia zawodowe mające na celu przygotowanie uczestników projektu do pracy

- 3-miesięczny płatny staż zawodowy w kwocie 1750 zł miesięcznie u lokalnych przedsiębiorców

 

Jeżeli mieszkasz na terenie powiatu radomskiego, nie ukończyłeś jeszcze 30. roku życia, nie pracujesz i nie szkolisz się, nie zwlekaj – zapisz się już dziś!

Ilość miejsc ograniczona.

 

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się mailowo z biurem projektu:
rozwoj-gwarancja(at)firs.org.pl

lub telefonicznie: 61 642 94 46 wew. 102

 

Realizator Projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Strzelecka 27/8

61-846 Poznań

 

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Wartość projektu: 657 576,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 558 940,03 zł

Nasi Beneficjenci