Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Gnieźnieńskim


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Sprostowanie

16.11.2023

Informujemy, iż we wzorach dokumentów rekrutacyjnych wskazano błędne dane dotyczące administratora danych osobowych oraz Instytucji Zarządzającej, prawidłowe dane to:
1. Administrator danych: Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
2. Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Aktualizacja danych

26.05.2023

Szanowni Uczestnicy projektu, informujemy iż w podpisanym przez Państwa oświadczeniu RODO prawidłowa nazwa administratora danych osobowych w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 to Wojewódźtwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Ponadto w pkt. 6 oświadczenia prawidłowa nazwa Instytucji Zarządzającej to Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Opis projektu: 

Numer Projektu: RPWP.07.02.02-30-0028/21

Tytuł: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Gnieźnieńskim

Data rozpoczęcia projektu: 2022-02-01

Data zakończenia projektu: 2023-06-30

Obszar realizacji: Powiat gnieźnieński

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego znajduje się w Gnieźnie, przy ulicy Wyszyńskiego 13 A.

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 500 (300 kobiet i 200 mężczyzn) osób z obszaru powiatu gnieźnieńskiego, z czego:

  • 250 osób (150 K i 100M) to dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),
  • 100 osób (50 K i 50 M) to dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, wymagające profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji medycznej ze względu na stan zdrowia,
  • 100 osób (70 K i 30 M) to rodzice ww. grup uczestników,
  • 50 osób (30 K i 20 M) to kadra pedagogiczna szkół z obszaru powiatu gnieźnieńskiego.

Działania: Każdy z Uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb, jakie zostaną zidentyfikowane u Uczestnika. Pierwszym etapem wsparcia jest diagnoza psychologiczna, po której uczestnik (jego rodzic lub opiekun prawny) wraz z diagnostą decydują o dalszej ścieżce wsparcia, która może obejmować:

  • Pomoc psychiatryczną,
  • Pomoc neurologiczną,
  • Wsparcie psychologiczne,
  • Wsparcie psychoterapeutyczne,
  • Inne wsparcie specjalistyczne (np. pedagogiczne, dietetyczne, fizjoterapię),
  • Wsparcie na oddziale dziennym.

Dodatkowo w ramach projektu realizowane będę działania profilaktyczne i edukacyjne mające na celu promocję zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego oraz przeniesienie świadczeń opieki medycznej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej oraz odejście od instytucjonalnych form pomocy.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: II kwartał 2022 r.

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 4 375 477,68 zł

 

Kontakt:

Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego

Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Telefon: 530 761 120

Nasi Beneficjenci