Strzelińska Akademia Rozwoju


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Zawiadomienie o wynikach postępowania - zapytanie ofertowe nr 7/2018/SAR

03.10.2018

 

Zawiadomienie o Wynikach Postępowania

 

Zamawiający - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w odpowiedzi  na zapytanie ofertowe nr 07/2018/SAR realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności  na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt  i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” zawiadamia, że

 • w  zakresie zadania nr 1: 

Doposażenie szkolnych pracowni – sprzęt komputerowy
i oprogramowanie

 

złożonych zostało sześć  (6) ofert w następującej kolejności wpływu:

Oferent nr 1

 

 • Nazwa oferenta:

„Innovation in Technology” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin 

NIP: 6711811428, REGON: 321219595, KRS: 0000419837

Oferent nr 2

 

 • Nazwa oferenta:

„AKTIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grota Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec,

NIP: 6443406804, REGON: 240973998, KRS: 0000312927

Oferent nr 3

 

 • Nazwa oferenta:

ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk

09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33,

KRS 0000062086, REGON 610023173, NIP 7740013894

Oferent nr 4

 

 • Nazwa oferenta:

Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak

ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn,

NIP: 579-13-26-774, REGON: 220821347

Oferent nr 5

 

 • Nazwa oferenta:

F.H.U. Horyzont Lech Krzysztof

ul. 11-go Listopada 21, 38-300 Gorlice

NIP: 685-165-62-41, REGON: 370426330

Oferent nr 6

 

 • Nazwa oferenta:

EMBAZ Michał Bazan

ul. Budziszyńska 120/17, 54-436 Wrocław

NIP: 8942817805; REGON: 022011601

 

Zamawiający informuje, że zgodnie procedurą oceny opisaną w zapytaniu ofertowym nr 07/2018/SAR jako kryterium wyboru oferty przyjął najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu  o kryteria ceny
i terminu realizacji zamówienia.

W oparciu o powyższe Zamawiający stwierdził, że najkorzystniejszą ofertę cenową w zestawieniu wszystkich złożonych ofert złożyła firma ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk

 

W związku z powyższym Zamawiający w kwestii realizacji umowy podejmie rozmowy z firmą: 

 • Nazwa oferenta

ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk

09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33,

KRS 0000062086, REGON 610023173, NIP 7740013894

 • Wartość PLN brutto oferty:

260 443,89

 

 

 

 • w  zakresie zadania nr 2: 

Doposażenie szkolnych pracowni – sprzęt i oprogramowanie dydaktyczne

złożona została jedna  (1) oferta w następującej kolejności wpływu:

Oferent nr 1

 

 • Nazwa oferenta:

F.H.U. Diament Dorota Bukalska

ul. Traugutta 2/4 42-200 Częstochowa

NIP: 5730039135 REGON: 150961855

 

Po dokonaniu analizy i weryfikacji otrzymanych ofert Zamawiający stwierdził, że nie została złożona oferta spełniająca wymagania formalne przedstawione w zapytaniu ofertowym.

 

Wyniki ww. postępowania zostały zamieszczone również na w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136340

Numer ogłoszenia: 1136340

 

Zamawiający składa podziękowania wszystkim Oferentom uczestniczącym w postępowaniu.

 

Harmonogramy udzielania form wsparcia

01.10.2018

Informujemy, że w poniższych załącznikach zamieszczamy harmonogramy udzielania form wsparcia dla poszczególnych szkół (SP nr 4 w Strzelinie, SP nr 5 w Strzelinie, SP w Białym Kościele, SP w Kuropatniku) biorących udział w projekcie "Strzelińska Akademia Rozwoju".
Prosimy o zapoznanie!

Aktualizacja zapytania ofertowego nr 07/2018/SAR

17.09.2018

Zamawiający informuje, że w dniu 17.09.2018 dokonał aktualizacji Zapytania ofertowego nr 07/2018/SAR z dnia 11.09.2018 r. Zmiany zostały dokonane z względu na niezamierzoną i niecelową ewentualność wprowadzania w błąd potencjalnych Oferentów. Zamawiający w zapytaniu ofertowym zawarł zapis, który przy braku informacji  o napięciu baterii mógł wskazywać na dwie niekoniecznie równoważne jednostki pojemności baterii.

·         Było: "Bateria - Litowo-jonowa, min.41 Wh, 2800 mAh”

·         Jest: "Bateria - Litowo-jonowa, o pojemności min. 2800 mAh”
 

Zamawiający informuję, że podanie dwóch wskaźników pomiaru pojemności baterii nie stanowiło działania celowego.

Zmiany mają wpływają na dostępność oferty oraz wymagają przedłużenia:

·         terminu składania ofert, który zostaje wydłużony do 20.09.2018 r.

·         terminu wpłacenia wadium, który zostaje wydłużony do 20.09.2018 r.

·         terminu zadawania pytań, który zostaje wydłużony do 18.09.2018 r.

·         terminu wykonania zamówienia: który zostaje wydłużony do nie później niż do 21.10.2018 r. (zmiany zostały wprowadzone na stronach 15, 17, 18, 20 i 22 zapytania ofertowego).

 

Pełna treść zmiany oraz zaktualizowana wersją zapytania ofertowego jest dostępna w załączniku oraz       

·         w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

        https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Numer ogłoszenia: 1136340

·         na stronie  Zamawiającego: www.FIRS.org.pl w zakładce Strzelińska Akademia Rozwoju

 

Termin składania ofert: do 20.09.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/SAR

11.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne placówek szkolnych w Gminie Strzelin. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Numer CPV        Opis

30213000-5         Komputery osobiste

30213100-6         Komputery przenośne

30200000-1         Urządzenia komputerowe

48900000-7         Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8         Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6         Sprzęt elektroniczny

30190000-7         Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

 • w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

        https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136340

Numer ogłoszenia: 1136340

 • na stronie  Zamawiającego: www.FIRS.org.pl w zakładce Strzelińska Akademia Rozwoju

Termin składania ofert: do 19.09.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Unieważnienie postępowania nr 6/2018/SAR

11.09.2018

Szanowni Państwo,

Zamawiający – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że na podstawie przysługującego mu prawa (punktu 16.5. INFORMACJE DODATKOWE - zapytania ofertowego nr 06/2018/SAR: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z Wykonawcą) unieważnia postępowanie nr 06/2018/SAR na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt  i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne. Zamawiający przypomina jednocześnie, że niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Informacje o ponowieniu postępowania ofertowego pod numerem nr 07/2018/SAR Zamawiający zamieści w dniu dzisiejszym, tj. 11.09.2018 r. na stronie organizacji:   www.firs.org.pl oraz na stronie  Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Wyniki postępowania na dostawę książek do nauki języków obcych

10.09.2018

Zamawiający - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w odpowiedzi  na zapytanie o cenę na dostawę 336 podręczników do nauki języków obcych dla uczniów i uczennic szkół podstawowych uczestniczących w językowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia lingwistyczne zawiadamia, że w ramach niniejszego postępowania wpłynęły 4 oferty spełniające wymagania formalne przedstawione przez Zamawiającego.

Oferent nr 1

 • Nazwa oferenta:          Platforma Dystrybucyjna "Eduksiazka" Sp. z o.o. | ul. Śląska 8, 70-432 Szczecin
 • Data złożenia oferty:  2018.09.07 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  9 214,00

Oferent nr 2

 • Nazwa oferenta:          POLANGLO Sp. z o.o. | ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa
 • Data złożenia oferty:  2018.09.07 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  9 652,00

Oferent nr 3

 • Nazwa oferenta:          „Victor Dulny” | ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń     
 • Wartość PLN brutto:  11 984,08

Oferent nr 4

 • Nazwa oferenta:          Profit M Sp z o.o. Sp. komandytowa | ul.Plac Defilad, Metro Centrum lokal 2002D,

00-110 Warszawa

 • Wartość PLN brutto:  9 670,24

 

Spośród wszystkich poprawnie złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę cenową zaproponowała firma:

Platforma Dystrybucyjna "Eduksiazka" Sp. z o.o.

ul. Śląska 8, 70-432 Szczecin,

NIP: 5272523217

Regon: 140729468

Z powyższym podmiotem zostanie podpisana Umowa na dostawę podręczników do nauki języków obcych.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert.

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/SAR

10.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. RPDS.10.02.01-02-0040/17 "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne placówek szkolnych w Gminie Strzelin. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV          Opis

30213000-5         Komputery osobiste

30213100-6         Komputery przenośne

30200000-1         Urządzenia komputerowe

48900000-7         Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8         Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6         Sprzęt elektroniczny

30190000-7         Różny sprzęt i artykuły biurowe

Postępowanie zostało zamieszczone:

Numer ogłoszenia: 1136082

 • na stronie  Zamawiającego: www.FIRS.org.pl w zakładce Strzelińska Akademia Rozwoju

Termin składania ofert: do 18.09.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

 

 

Anulowanie zapytania ofertowego nr 5/2018/SAR

07.09.2018

Zamawiający – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że na podstawie przysługującego mu prawa (punktu 16.5. INFORMACJE DODATKOWE - zapytania ofertowego nr 05/2018/SAR: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z Wykonawcą) unieważnia postępowanie nr 05/2018/SAR na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt  i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne. Zamawiający przypomina jednocześnie, że niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Informacje o wznowienia postępowania Zamawiający zamieści na stronie organizacji:www.firs.org.pl oraz na stronie  Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/SAR

06.09.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. RPDS.10.02.01-02-0040/17 "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne placówek szkolnych w Gminie Strzelin. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV          Opis

30213000-5         Komputery osobiste

30213100-6         Komputery przenośne

30200000-1         Urządzenia komputerowe

48900000-7         Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8         Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6         Sprzęt elektroniczny

30190000-7         Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

Numer ogłoszenia: 1135475

 • Na stronie  Zamawiającego: www.FIRS.org.pl w zakładce Strzelińska Akademia Rozwoju

Termin składania ofert: do 13.09.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

 

Zapytanie o cenę - dostawa podręczników do nauki języków obcych

05.09.2018

W związku z realizacją Projektu: „Strzelińska Akademia Rozwoju” Zamawiający Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie o cenę na dostawę 336 podręczników do nauki języków obcych (angielskiego oraz niemieckiego) dla uczniów i uczennic szkół podstawowych uczestniczących w językowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia lingwistyczne.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania wraz z integralnymi załącznikami.

Termin  składania ofert: 10 września 2018 r. (poniedziałek)

Zawiadomienie o wynikach postępowania - zapytanie ofertowe nr 4/2018/SAR

28.08.2018

Zawiadomienie o Wynikach Postępowania

 

Zamawiający - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w odpowiedzi  na zapytanie ofertowe nr 4/2018/SAR realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności  na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni  w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne przeznaczone dla placówek objętych wsparciem w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” (poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej)  informuje, że

 • w  zakresie zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni– sprzęt komputerowy i oprogramowanie złożone zostały cztery oferty w następującej kolejności wpływu:

Oferent nr 1

 • Nazwa oferenta:          „AKTIN” Sp. z o.o. | 41-214 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 38  | NIP: 644-340-68-04 | REGON:

240973998 |  KRS: 0000312927

 • Data złożenia oferty:  2018.08.21 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  336 309,00

Oferent nr 2

 • Nazwa oferenta:          „Innovation in Technology” Sp. z.o.o. | ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin | NIP: 6711811428 |

REGON: 321219595 |  KRS: 0000419837

 • Data złożenia oferty:  2018.08.23 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  315 542,97

Oferent nr 3

 • Nazwa oferenta:          „ALLTECH” Spółka Jawna” | 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33 | KRS 0000062086 | REGON

610023173 | NIP 7740013894

 • Data złożenia oferty:  2018.08.23 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  404 935,68

Oferent nr 4

 • Nazwa oferenta:          „EMBAZ Michał Bazan” ul.Budziszyńska 120/17, 54-436 Wrocław | NIP: 8942817805 | REGON:

022011601

 • Data złożenia oferty:  2018.08.23 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:  300 550,00

Po dokonaniu analizy i weryfikacji otrzymanych ofert Zamawiający stwierdził, że oferty złożone przez firmy: „AllTech” Spółka Jawna” oraz  „EMBAZ Michał Bazan” nie spełniają wymogów formalnych przedstawionych w zapytaniu ofertowym i w związku  z powyższym podlegają odrzuceniu. Pozostałe dwie oferty przedłożone przez firmy:  „AKTIN” Sp. z o.o. oraz „Innovation in Technology” Sp. z o.o. spełniły wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.  

Jako kryterium wyboru oferty Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu  o kryteria ceny i terminu realizacji zamówienia. W oparciu o powyższe Zamawiający stwierdził, że najkorzystniejszą ofertę cenową w zestawieniu wszystkich złożonych ofert złożyła firma „Innovation in Technology” Sp. z o.o.

W związku z analizą ofert Zamawiający podejmie rozmowy z oferentem nr 2 w zakresie realizacji umowy.

 • w  zakresie zadania nr 2:Doposażenie szkolnych pracowni – sprzęt i oprogramowanie dydaktyczne nie złożone zostały żadne oferty.

 

 

 

Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/SAR

21.08.2018

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że dokonana została zmiana treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/SAR dotyczącego dostarczenia doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie  komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne.

Treść zmian zamieszczonych w dniu  21.08.2018 r.

Zmiana nr 1:

1. LAPTOP MULTIMEDIALNY – sztuk 91

Specyfikacja (wymagania minimalne) str. 3

 • było: "Karta graficzna - Karta graficzna z wbudowana własna pamięcią min. 2 Mb, ze wsparciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft DirectX 12, Intel WiDi; uzyskująca w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 1287 punktów w G3D Mark (wynik dostępny na stronie www: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018); Dopuszcza się granicę odstępstwa od wynik wydajności na poziomie max. - 1% "
 • jest: "Karta graficzna z wbudowana własna pamięcią min. 2 GB, ze wsparciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft DirectX 12; uzyskująca w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 1287 punktów w G3D Mark (wynik dostępny na stronie www: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018); Dopuszcza się granicę odstępstwa od wynik wydajności na poziomie max. - 1% "
 • wykreślono zapis: "Intel WiDi"
 • poprawiono pomyłkę pisarską: 2 Mb na 2 GB

 

Zmiana nr 2:

LAPTOP MULTIMEDIALNY – sztuk 91

Specyfikacja (wymagania minimalne) str. 4

 • było: "Bateria: Litowo-jonowa min. 4 komorowa min.41 Wh 2800 mAh"
 • jest:  "Bateria: Litowo-jonowa min.41 Wh 2800 mAh"
 • wykreślono: "min. 4 komorowa"

 

Powyższe zmiany zostały dokonane ze względu na niezamierzone omyłki pisarskie oraz niezamierzoną  i niecelową ewentualność zawężania jednego z parametrów do pewnej grupy podzespołów laptopa multimedialnego.

Zamawiający informuję, że ewentualne zawężanie jednego z parametrów nie stanowiło działania celowego i wyniknęło z "niefortunnego" skrótowego opisu jednego z parametrów.

Niniejsze zmiany mają wpływ na dostępność oferty oraz wymagają przedłużenia terminu składania ofert i terminu wpłacenia wadium, który zostaje wydłużony do 23.08.2018 r. (zmiany na stronie 14, 15, 16 zapytania ofertowego).

Pełna treść zaktualizowanego zapytania ofertowego została załączona do niniejszej wiadomości, a także w bazie konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131264

Numer ogłoszenia: 1131264.

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/SAR

14.08.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne w ramach realizowanego wraz z Gminą Strzelin projektu RPDS.10.02.01-02-0040/17 "Strzelińska Akademia Rozwoju”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne placówek szkolnych w Gminie Strzelin.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131264

Oferty należy składać do dnia 22.08.2018 r.

Zapraszamy!

 

Anulowanie zapytania ofertowego nr 3/2018/SAR

14.08.2018

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że zapytanie nr 3/2018/SAR na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne zostało anulowane. Powodem anulacji była potrzeba przygotowania specyfikacji w większym stopniu dostosowanej do potrzeb szkoły.

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego punktu 15.5. "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."

Zapytanie ofertowe na sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne oraz multimedialne programy edukacyjne zostało wznowione – pełne informacje znajdą Państwo w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131264

Terapeuta / Terapeutka Integracji Sensorycznej

07.08.2018

Praca na stanowisku terapeuty/ki integracji sensorycznej obejmować będzie zadania polegające na udzielaniu indywidualnego wsparcia terapeutycznego z zakresu integracji sensorycznej skierowanego do co najmniej 8 uczniów/uczennicosób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie. Docelowo, indywidualne wsparcie poszczególnych dzieci prowadzić ma do:

 • polepszenia koordynacji motoryki małej i dużej,
 • złagodzenia nadreaktywności / podreaktywności,
 • poprawy odbioru wrażeń sensorycznych,
 • poprawy koordynacji, równowagi, precyzji ruchów, zdolności manualnych,
 • poprawy sprawności fizycznej,
 • poprawy relacji społecznych,
 • zdolności do uczenia się: czytania, pisania, liczenia, rozumienia poleceń,
 • kontroli emocji, koncentracji uwagi,
 • wzrostu poczucia własnej wartości.

Wymagania Stawiane Wobec Osoby Zatrudnionej (Wykonawcy Zadania):

 

Wymagane Dokumenty Aplikacyjne

 

 1. Na ofertę  składają się następujące dokumenty aplikacyjne:
 1. Życiorys zawodowy / Curriculum Vitae (CV) wraz z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 2. Oferta cenowa (Załącznik nr 1);
 3. Kserokopie dyplomów/certyfikatów/świadectw/zaświadczeń potwierdzających posiadane  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających pojedynczo lub łącznie min. 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu integracji sensorycznej w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 1. Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim.
 2. Oferta musi być podpisana.
 3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 6. W sprawach związanych z postępowanie proszę kontaktować się pod numerem telefonu 794587136.
  Dopuszcza się komunikowanie, również za pomocą poczty elektronicznej - e‑mail:

Termin i Sposób Składania Dokumentów Aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2018 r.
 2. Dokumenty aplikacyjne należy składać w jednej z wymienionych form :
 • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 w siedzibie Biura Projektów Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

lub

 • pocztą/kurierem tradycyjną/ym (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław) do godz. 17:00

lub

 • pocztą elektroniczną – poprzez wysyłkę zeskanowanych dokumentów na adres e-mail:

 1. Dokumenty aplikacyjne składane drogą pocztową lub elektroniczną powinny zostać opatrzone tytułem o następującej treści: „Rekrutacja na stanowisko: Terapeuta/ka integracji sensorycznej”

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia zamieszczamy w poniższych załącznikach:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.07.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17

 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w odpowiedzi na zaproszenie do udziału  w   negocjacjach   cenowych prowadzonych   w   trybie   zamówienia   z   wolnej   ręki   na   realizację  zadania polegającego na dostarczeniu  doposażenia  szkolnej  pracowni  informatycznej  w  meble szkolne  (25 sztuk stołów komputerowych, 25 sztuk krzeseł obrotowych) informuje, iż najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą wymagania Zamawiającego przedłożyła firma:

PHU LEGRANT Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik

57-220 Ziębice Ul. Podmiejska 51

NIP 887 161 73 92

 

Wartość zamówienia: 9 950,00 PLN brutto

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

30.07.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:

 • nazwa projektu:                                        „Strzelińska Akademia Rozwoju”
 • numer projektu:                                        RPDS.10.02.01-02-0040/17
 • zapytania ofertowego nr:                         2/2018/SAR

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2018/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: przyrodniczej, matematycznej oraz informatycznej w pomoce dydaktyczne dla placówek objętych wsparciem w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Zamawiający dokonał  następujących wyborów:

W zakresie zadania 1:        Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, NIP 8792119197 REGON 341362360

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, po rezygnacji z realizacji zadania przez firmę Biur-POL

Zbigniew Sobień oferta firmy Victor Paweł Dulny uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu oferty: 04.07.2018 r. Cena: 42 844,97 zł brutto

 

W zakresie zadania 2:        Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni matematycznej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, NIP 5542684799  REGON 340157860

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 2. Data wpływu oferty: 2018-07-03. Wartość zamówienia wynosi: 3 090,00 zł brutto.

 

W zakresie zadania 3:        Meble szkolne – doposażenie szkolnej pracowni informatycznej

Zamawiający nie dokonał wyboru oferty. Na realizację zadania nie wpłynęły oferty.

 

W zakresie zadania 4:        Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

BOXMET MEDICAL SP z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, NIP: 882 203 82 05 Regon: 020546953

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4. Data wpływu oferty: 2018-07-03. Wartość zamówienia wynosi: 2 743,34 zł brutto.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.07.2018

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2018/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: przyrodniczej, matematycznej oraz informatycznej w pomoce dydaktyczne dla placówek objętych wsparciem w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Zamawiający dokonał  następujących wyborów:

W zakresie zadania 1:    Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

Biur-POL Zbigniew Sobień, 26-600  Radom, ul. 1905 Roku 60, NIP: 7961021811 REGON: 670821399

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 1. Data wpływu oferty: 04.07.2018 r.

Wartość zamówienia wynosi: 37 017,50 zł brutto

 

W zakresie zadania 2:    Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni matematycznej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, NIP 5542684799  REGON 340157860

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 2.
Data wpływu oferty: 2018-07-03.                   
Wartość zamówienia wynosi: 3 090,00 zł brutto.

 

W zakresie zadania 3:    Meble szkolne – doposażenie szkolnej pracowni informatycznej

Zamawiający nie dokonał wyboru oferty. Na realizację zadania nie wpłynęły oferty.

 

W zakresie zadania 4:    Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

BOXMET MEDICAL SP z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, NIP: 882 203 82 05 Regon: 020546953

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4.
Data wpływu oferty: 2018-07-03.                   
Wartość zamówienia wynosi: 2 743,34 zł brutto.

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Stypendia dla ucznów w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju"

28.05.2018

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju" wsparciem stypendialnym w wysokości 400 zł/m-c zostało objętych:

- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie

- 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

- 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

- 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Serdecznie gratulujemy stypendystom. 

Nabór na wsparcie stypendialne w ramach projektu ""Strzelińska Akademia Rozwoju"  na kolejny rok szkolny 2018/2019 zostanie przeprowadzony na początku września 2018. 

Poniżej publikujemy regulamin przyznawania i przekazywania pomocy stypendialnej wraz z załącznikami.

Szkolenia dla nauczycieli rozpoczęte

19.01.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” rozpoczęliśmy realizację wsparcia dla nauczycieli. Z dniem 12.01.2017 ruszyły szkolenia z zakresu TIK dla nauczycieli SP5 w Strzelinie. Wszystkim nauczycielom objętym wsparciem zapewniliśmy materiały szkoleniowe oraz catering.  Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń TIK dla szkół: SP5 w Strzelinie oraz SP w Kuropatniku. We wszystkich szkołach objętych wsparciem tj. SP5 i 4 w Strzelinie, SP w Białym Kościele i Kuropatniku rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla uczniów. Szkołom przekazano także materiały szkoleniowe na zajęcia dodatkowe.

Załącznik - Harmonogram szkoleń

Zapytanie ofertowe

02.01.2018

Szanowni Państwo!

poniżej zamieszczamy zapytanie o przedstawienie oferty na dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SP 5 w Strzelinie, SP w Kuropatniku i SP w Białym Kościele.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_dostawa pomocy dydaktycznych

Formularz ofertowy

Informacje o Projekcie

18.12.2017

STRZELIŃSKA AKADEMIA ROZWOJU

PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0040/17

OKRES REALIZACJI: 01.09.2017 – 30.06.2019

 

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Gmina Strzelin

Celem Projektu jest podniesienie efektywności nauczania w Szkołach Podstawowych nr 4 i 5 w Strzelinie oraz Szkole Podstawowej w Kuropatniku i Białym Kościele poprzez:

 • przeprowadzenie dla uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego, informatyki,
 • przeprowadzenie zajęć z indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem i kursach nauczania, TIK oraz udział w studiach podyplomowych,
 • doposażenie pracowni informatycznych, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno-psychologicznej.

Projekt skierowany jest do:

 • 600 uczniów uczniów/ uczennic (290K310M)
 • 20 nauczycieli/ nauczycielek (17K3M)

Działania:

 1. Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów z języka angielskiego i niemieckiego.
 2. Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów z bloku przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
 3. Warsztaty informatyczne.
 4. Zajęcia specjalistyczne z zakresu wsparcia uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (indywidualne).
 5. Kursy z zakresu TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) dla nauczycieli.
 6. Studia podyplomowe dla nauczycieli. 
 7. Kursy z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych dla nauczycieli.
 8. Kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.
 9. Wsparcie stypendialne dla uczniów.    
 10. Doposażenie pracowni informatycznych, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno – psychologicznych

Wartość projektu:  1 451 235,85 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 233 550,47zł)

Planowane efekty:

 • jest podniesienie efektywności nauczania w Szkołach Podstawowych nr 4 i 5 w Strzelinie oraz Szkole Podstawowej w Kuropatniku i Białym Kościele,
 • zwiększenie kompetencji  20 nauczycieli i nauczycielek oraz  600 uczniów i uczennic.

 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Strzelińska Akademia Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

 

Nasi Beneficjenci