Stypendia dla ucznów w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju"

Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu "Strzelińska Akademia Rozwoju" wsparciem stypendialnym w wysokości 400 zł/m-c zostało objętych:

- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie

- 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

- 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

- 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Serdecznie gratulujemy stypendystom. 

Nabór na wsparcie stypendialne w ramach projektu ""Strzelińska Akademia Rozwoju"  na kolejny rok szkolny 2018/2019 zostanie przeprowadzony na początku września 2018. 

Poniżej publikujemy regulamin przyznawania i przekazywania pomocy stypendialnej wraz z załącznikami.

Nasi Beneficjenci