Tygryskowa chatka


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

TYMCZASOWE ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKA TYGRYSKOWA CHATKA

26.03.2020

Szanowni Państwo,
w ślad za wczorajszym poleceniem Wojewody Wielkopolskiego dot. zamknięcia placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przesyłam rekomendacje zamknięcia wszystkich placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 .

Żłobek Tygrsykowa chatka, wykonując plecenie Wojewody Wielkolskiego tymczasowo zawiesza działalność do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Prosilibyśmy o wyrozumiałość i solidarność, gdyż epidemia koronowirusa ma niewątpliwie charakter przejściowy i niecierpliwością będziemy oczekiwać na pozytywne informację umożliwijace nam otrwacie placówki żlobkowej. W tym czasie zachęcamy wszystkich Rodziców do przyłączenia się do akcji zostań w domu a w tym celu, każdego dnia na naszej stronie FB będziemy publikować propozycję zabawa z dzieckiem. 

Życzę zdrówka, wytrwałości i pogody ducha, w tym ciężkim dla nas wszystkich czasie
Dyrekcja oraz Opiekunki Żłobka Tygrsyowa chatka.

 

Pismo Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka

12.03.2020

Drodzy Rodzice,

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, przekazujemy Państwu pismo Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka zawierające zbiór zaleceń dot. odpowiedzialnego współdziałania mającego na celu ograniczenie zachorowań na wirusa CONVID-19.

 

Tymczasowe zamknięcie żłobka Tygryskowa Chatka w terminie 11.03 - 14.04.2020 r.

11.03.2020

Szanowni Rodzicie,

z uwagi na rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19 i troskę o zdrowie najmłodszych podjęliśmy decyzję o tymczasowym zamknięciu żłobka Tygryskowa Chatka w terminie 11.03 - 14.04.2020 r.

Dodatkowo informujemy, że Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Art. 4.1. widnieje zapis: w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

z uszanowaniem,

Zarząd Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego

Tłusty czwartek czyli najsłodszy dzień w roku!

21.02.2020

Sprawdziliśmy, gdzie w Poznaniu są najlepsze pączki. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał !

Nasze Tygryski wygrywają !  Piękne kolorowe słodkie, sami zobaczcie 

STAŻE ZAWODOWE ROZPOCZĘTE

21.02.2020

Informujemy, że w okresie od 24 lutego 2020 r., do 27 maja 2020 r.  uczestniczki projektu „Tygryskowa chatka - stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania"  rozpoczną trzymiesięczne staże zawodowe na stanowisku stylista paznokcji.

Staż został zorganizowany przez gabinet kosmetyczny Pani Lidi Abramczyk - Centrum Urody Poznań ul. Inowrocławska 17

Za nasze Stażyski trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w pracy!

Zapytanie ofertowe na organizację zajęć dodatkowych w Żłobku Tygrsykowa chatka

19.02.2020

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą przy ul. Hożej 1, 60-591 Poznań, realizująca projekt Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr  RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,

zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi związanej z realizacją zajęć dodatkowych dla dzieci z Żłobka Tygryskowa chatka w zakresie:
- zajęć z języka angielskiego
- zajęcia  muzyczno – ruchowych tzw. zajęć z rytmiki

Oferty można składać do dnia 27.02.2020 roku
Zapraszamy!
Treść zapytań wraz ze szczegółową specyfikacją zamówień oraz z formularze ofert znajdują się w poniższych załącznikach.

zapytanie ofertowe na zakup zabawek do Żłobka Tygryskowa chatka

07.02.2020

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr  RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się  z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostawy zabawek do Żłobka Tygrsykowa chatka w Poznaniu

oferty można składać do dnia 17.02.2020 roku

Zapraszamy!

Treść zapytań wraz ze szczegółową specyfikacją zamówień oraz z formularze ofert znajdują się w poniższych załącznikach

Zapytanie ofertowe zakończone, do realizacji zadania wyłoniono firmę Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K

Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte: zabawki do żłobka dostarczy Firma Moje Bambino Sp. z o.o. 

PIERWSZY BAL TYGRYSKA

30.01.2020

Karnawał trwa w najlepsze i  z tej okazji w naszym żłobku odbył się pierwszy tygryskowy bal przebierańców !!!
Zabawy było, co niemiara!!! uśmiechy na twarzach naszych maluchów, mówią o wszystkim - było fantastycznie !!
więcej zdjęć z balu na stronie FB Tygryskowej chatki - zapraszamy!

 

Aktywizacja zawodowa

30.01.2020

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym, dotyczącym wybory wykonawcy na realizację szkolenia kosmetycznego prowadzaonego w ramach projektu Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr  RPWP.06.04.01-30-0004/18 zostało  zakończone.

Szkolenie zostanie zrealizowane przez: Centrum Urody Lidia Abramczyk, ul. Inowrocławska 17 w Poznaniu.
Zgodnie z zaplanowanym programem szkolenia, dwie uczestniczki projektu rozpoczną szkolenie w dniach 31 stycznia 2020 r. do 07 lutego 2020 r.
Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe

09.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr  RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się  z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkoleń z zakresu:

- specjalista ds. sprzedaży, marketingu i reklamy 

Oferty można składać do dnia 16.01.2020 roku

Zapraszamy!

Treść zapytań wraz ze szczegółową specyfikacją zamówień oraz z formularze ofert znajdują się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe

09.01.2020

SZANOWNI PAŃSTWO,

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym, dotyczącym wybory wykonawcy na realizację szkolenia na prawo jazdy kat C prowadzaonego w ramach projektu Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr  RPWP.06.04.01-30-0004/18 zostało  zakończone.

Szkolenie zostanie zrealizowane przez firmę: AUTODRIVE, ul. Emilii Szczanieckiej 6/2, Poznań
Zgodnie z zaplanowanym programem szkolenia,  uczestniczki projektu rozpocznie szkolenie  w okresie od 16.03.2020 r. do 30.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr  RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się  z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkoleń z zakresu:

- Szkolenie na prawo jazdy kategorii C 

Oferty można składać do dnia 16.01.2020 roku

Zapraszamy!

Treść zapytań wraz ze szczegółową specyfikacją zamówień oraz z formularze ofert znajdują się w poniższych załącznikach.

 

.

zapytanie ofertowe

09.01.2020

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr  RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się  z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkoleń z zakresu:

- Zaopatrzeniowiec z ECDL

Oferty można składać do dnia 16.01.2020 roku

Zapraszamy!

Treść zapytań wraz ze szczegółową specyfikacją zamówień oraz z formularze ofert znajdują się w poniższych załącznikach.

zapytanie ofertowe

09.01.2020

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu: Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr  RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację:

- Programista, projektant i administrator baz danych

Oferty można składać do dnia 16.01.2020 roku

Zapraszamy!

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższych załącznikach.

zapytanie ofertowe

09.01.2020

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu: Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr  RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację:

- opiekun osób starszych i zależnych 

Oferty można składać do dnia 16.01.2020 roku

Zapraszamy!

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe

09.01.2020

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu: Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr  RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację:

- szkolenia kosmetycznego

Oferty można składać do dnia 16.01.2020 roku

Zapraszamy!

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższych załącznikach.

Spotkanie wigilijne

18.12.2019

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2020 życzymy wszystkim naszym Dzieciom i ich Rodzinom zdrowia, radości, uśmiechu i oczywiście bogatego Gwiazdora !!!

Mamy nadzieję, że ten świąteczny czas spędzicie w spokoju, w otoczeniu najbliższych i najukochańszych osób a Nowy Rok przyniesie Wam jeszcze więcej dobrego niż ten mijający...

Rodzicom dziękujemy za dotychczasową współpracę, zaangażowanie a także zrozumienie. Postaramy się nie zawieść w przyszłym roku !!!

Pierwsze kroki naszego Tygryska

29.10.2019

Pierwsze kroki  maluszka w samodzielność to zawsze moment bardzo wzruszający i stresujący, zarówno dla rodziców jak i maluszka ...... ale również dla nas - opiekunek...
i choć wiemy, że nie jest ważne czy dziecko ma  siedem lat, trzy czy też roczek, pierwszy dzień w żłobku to bardzo duże wyzwanie...
My, już je mamy za sobą !
i choć nie udało nam się uniknąć łez ..... to i tak była świetna zabawa!!
do jutra Tygryski!!! 

 

Ostatnie 6 wolnych miejsc w Tygryskowej chatce!

21.10.2019

Zapraszamy Rodziców, którzy cały czas szukają miejsca dla swojego maluszka i pomysłu na siebie!
Tygryskowa chatka to projekt nie tylko dla Waszych dzieci ale przede wszystkim dla WAS.
Stawiamy na aktywizację zawodową, organizujemy szkolenia, kursy, staże i pomagamy powrócić każdej Mamie i Tacie na rynek pracy.

(Żłobek mieście się w Poznaniu przy ul. Święcickiego 1 a miesięczne opłaty stała za pobyt dziecka w Żłobku wynoszą jedynie 236,75 zł. )

Zapytanie ofertowe - organizacja placu zabaw

17.09.2019

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu Tygryskowa Chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20120, Działanie 6.4. 1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na Adaptację  i dostosowanie pomieszczeń żłobkowych na potrzeby dzieci w ramach zadania:
1 pozycja 9 organizacja placu zabaw

Szczegóły oferty wraz z formularzem ofertowym znajdują się w poniższym załączniku.

Opis projektu: 

JAKI JEST CEL?

Celem projektu jest wsparcie w okresie od 01 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, poprzez zapewnienie opieki nad maluchem w nowo utworzonej placówce żłobkowej oraz objęcie wsparciem rodzica wracającego na rynek pracy poprzez aktywizację zawodową indywidualnie opracowaną do jego potrzeb.

CO OFERUJEMY?

  • Aktywizację zawodową rodziców poprzez objęcie ich indywidualnym planem działania, umożliwiającym powrót na rynek pracy (kursy kwalifikacyjne, staże); 
  • Opiekę nad dzieckiem w nowo utworzonej placówce żłobkowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 17:00;
  • Całodzienne wyżywienie spełniające obowiązujące normy żywieniowe;
  • Różnorodne zajęcia edukacyjne i rozwojowe, a przede wszystkim miłą i rodzinną atmosferę.

KOGO ZAPRASZAMY? 

          Rodziców dzieci do 3 roku życia mieszkających na terenie Miasta Poznania, którzy są;

bezrobotni, nieaktywni zawodowo lub z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 zrezygnowali z życia zawodowego, przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym (17 osób, w tym 14 kobiet i 3 mężczyzn), oraz rodziców, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, uczą się lub pracują (16 osób, w tym 15 kobiet i 1 mężczyznę).

WAŻNE!  Uczestnicy otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne za spełnienie kryterium merytorycznego dotyczącego grupy docelowej (rodzice z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotni, wykluczeni społecznie oraz osoby zamieszkujące dzielnice Poznania: Jeżyce oraz Wildę). O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje Komisja rekrutacyjna, która na podstawie złożonych deklaracji/ formularza rekrutacji weryfikuje oferty pod względem spełnienia formalnych i merytorycznych kryteriów.

Do pobrania:
TYGRYSKOWA CHATKA - PLAKAT

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie: www.firs.org.pl w zakładce Tygryskowa Chatka , biurze projektu oraz w Żłobku:
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1, Poznań tel. (+48) 61 642 94 46,

Żłobek Tygryskowa chatka
ul. Święcickiego 1
60-781 Poznan tel. (+48) 570 200 566

koordynator projektu: Justyna Kroll
email


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Środki finansowe: 937 507,80 zł  w tym dofinansowanie  843 754,80 zł

 

 

Nasi Beneficjenci