Uroczyste Otwarcie

Projekt: Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia

W dniu wczorajszym odbyło się oficjalne otwarcie jednego z mieszkań treningowych swojąm obecnością zaszczycili nas znamienici goście między innymi  Wiceprezydent Pan Sebastian Lorenc,  Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Marcin Szewczak, Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Józefiak-Materna, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Bartłomiej Ciążyński.
Niezmiernie nam miło, że udało nam się spotkać w tak zaszczytnym gronie i przede wszystkim przy tak ważnym dla wszystkich projekcie.
Pomaganie ludziom w sposób profesjonalny, odpowiadając nie tylko na ich podstawowe potrzeby, ale także powiększając im perspektywę na własny rozwój jest naszą wspólną ideą.
Niezmiernie cieszymy się z wczorajszego spotkania, które nie tylko było szczególne ze względu na otwrarcie mieszkania w ramach projektu Droga Do Samodzielności, ale przede wszystkim ze względu na możliwość wymiany doświadczeń z naszymi partnerami. 

Dziękujemy, że byliście z nami w tym uroczystym dniu.

Również piszą o wczorajszym otwarciu:
https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,mieszkania-treningowe-we-wroclawiu-...
https://www.facebook.com/watch/?v=322996998970559&extid=QDnO3jfG6cXCSkSz
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/99653/Wroclaw-uruchomiono-pier...

Wiceprezydent Pan Sebastian Lorenc wraz z Kierownikiem Regionu Anną Pełdiak
Wiceprezydent Pan Sebastian Lorenc ,Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Marcin Szewczak,  Anna Pełdiak - Kierownik Regionu FIRS
Berenika Nikodemska - koordynatorka projektu CyberMistrz
Dyrektorka MOPS Anna Józefiak-Materna wraz z Anna Pełdiak - Kierwonik Regionu Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego
Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Marcin Szewczak wraz z Anna Pełdiak - Kierownik Regionu FIRS
 Anna Pełdiak - Kierownik Regionu FIRS
Jacek Krawczykowski, Pan Jarosław Delewski - Dyrektor Departamentu Edukacji
Pan Rafał Peroń - Prezes Fundacji Św. Brata Alberta wraz z Panem Zenonem Jasyk - Opiekunem Mieszkań Treningowych
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Bartłomiej Ciążyński
Pani Marcelina Kopczewska, Pan Zenon Jasyk - opiekunowie mieszkań treningowych, wraz z Panią Agnieszką Cymerkiewicz - pracownik socjalny

Nasi Beneficjenci