Usługi rozwojowe w podregionie pilskim


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Administrator danych

23.02.2023

Szanowni Uczestnicy, informujemy, że w formularzach rekrutacyjnych w oświadczeniu uczestnika w pkt. 1 powinna widnieć prawidłowa nazwa administratora danych osobowych w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 tj. Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

zakończenie projektu

04.07.2022

Szanowni Państwo,
z dniem 30 czerwca br. dobiegł końca okres realizacji projektu. Oznacza to, że wszystkie usługi rozwojowe na które zawarto umowy zostały zakończone. Do końca miesiąca lipca jest ostateczny i nieprzekraczalny termin złożenia rozliczenia kosztów relaizacji usług, dla osób które jeszcze tego nie dokonały. Objeliśmy wsparciem blisko 900 osób, z pośród któych ponad 95% uzyskało kwalifikacje. Założenia projektu zostały spełnione.
Przypominamy, iż zgodnie z popdisanym oświadczeniem w formularzu rekrutacyjnym:
8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
Dotyczy osób, które jeszcze dotychczas nie przekazały informacji o zdanym egzaminie/ nabyciu kwalifikacji.

Dziękujemy Państwu za udział w projekcie i życzymy powodzenia w daszym rozwoju osobistym i zawodowym. 
Zespół projektu. 

Wydłużenie

18.03.2022

Informujemy, że projekt zostaje wydłużony do 30 czerwca br. Dodatkowy czas pozowli ukończyć usługi rozwojowe, które w skutek pandemii nadmiernie wydłużyły czas ich realizacji. 

Ostatnia szansa

07.12.2021

Informujemy, że okres realizacji projektu zostaje wydłużony do 31 marca 2022 r.
Do tego czasu można zrealizować jeszcze szereg usług rozwojowych, które wpłyną na zamianę Twojego życia zawodowego!
Nie czekaj, aplikuj już dziś poprzez zakładkę "zgłoszenie region pilski" i uzyskaj zwrot do 93% kosztów szkolenia.
Pozostały ostatnie miejsca w projekcie, a więc zapraszamy :)

Wznowienie naboru

04.10.2021

Z dniem dzisiejszym wznamiany nabór dla mężczyzn.
Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane kobiety, osoby bez pracy, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z miast miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą, osoby o niskich kwalifikacjach. 
Liczba miejsc ograniczona zatem nie czekaj i zgłoś się już dziś! 
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć poprzez stronę internetową: https://www.firs.org.pl/dodaj-zgloszenie

Częściowe wstrzymanie naboru

15.09.2021

Z uwagi na konieczność spełnienia zapisów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu informujemy, iż od dnia dzisiejszego wstrzymane zostało podpisywanie umów z mężczyznami chętnymi podnieść swoje kwalifikacje.
Zapraszamy Panie do składania formularzy rekrutacyjnych. Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby bez pracy, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z miast miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą, osoby o niskich kwalifikacjach. 
Liczba miejsc ograniczona zatem nie czekaj i zgłoś się już dziś! 
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć poprzez stronę internetową: https://www.firs.org.pl/dodaj-zgloszenie

Aktualizacja

18.05.2021

Informujemy osoby starające się o uzyskanie dofinansowania oraz wykonawców usług, że PARP wprowadził zmiany do regulamu świadczenia usług rozwojowych. Szczegóły: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/708...

DOFINANSOWANIE DO KURSÓW

25.02.2021

W związku z często pojawiającymi się pytaniami informujemy, iż prowadzimy nabór ciągły w projekcie zatem jeśli chcesz nabyć kwalifikacje możesz zgłosić się już dziś!

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem projektu kwota dofinansowania kursów kwalifikacyjnych wynosi średnio 3 850,00 zł co oznacza, że dopuszczona jest rówież możliwość dofinansowania kursów przewyższających ten poziom. Czynimy starania aby dopasowywać się do Państwa potrzeb związanych z podniesieniem kwalifikacji umożliwiających rozwój na rynku pracy.

NIE CZEKAJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ REKRUTACYJNY ZNAJDUJĄCY W ZAKŁADCE USŁUGI ROZWOJOWE/ ZGŁOSZENIE.

Wesołych Świąt

18.12.2020

W dniach od 21 do 25 zespół projektu będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym. Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt!

Aktualizacja Regulaminu

19.10.2020

Informujemy, iż regulamin projektu na wniosek Instytucji Zarządzającej uległ aktualizacji. Dodano punkt:

"5. Operator może odmówić zawarcia umowy na usługę rozwojową, której cena jest zawyżona w stosunku do cen rynkowych przedstawionych w raporcie Badanie cen rynkowych usług rozwojowych opracowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej."
 

Kontakt

11.05.2020

W związku z obecną pandemią korowirusa informujemy, iż wszystkie nasze punkty kontaktowe działają w sposób zdalny. Porady doradców będą zainteresowanym osobom udzielane telefonicznie. Punkty działają w tym zakresie bez zmian. Zapraszamy do kontaktu z doradcami, który wesprą Państwa w wyborze kursów kwalifikacyjnych.

ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE

30.04.2020

Przedstawiamy etapy uzyskania dofinansowania na wybraną usługe rozwojową:

1. Wyszukaj w Bazie Usług Rozwojowych szkolenie lub kurs kończące się uzyskaniem kwalifikacji które Cię interesują - www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
2. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy do projektu - https://www.firs.org.pl/dodaj-zgloszenie
3. Podpisz z Operatorem umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej
4. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/logowanie
5. Zapisz się na wybraną usługę za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych
6. Zapłać przelewem z własnych środków za usługę rozwojową
7. Zrealizuj usługę, zdaj egzmian i zdobądź kwalifikacje
8. Przy pomocy ankiety oceń usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych
9. Wypełnij Formularz rozliczeniowy wraz z załącznikami i złóż go do Operatora
10. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej

Powyższe kroki umożliwiają sprawną ścieżkę zdobycia oczekiwanych kwalifikacji oraz otrzymania refundacji kosztów. 
Uzyskaj wiedzę i kwalifkacje, a my za nie zapłacimy!
Zapraszamy!
 

Rozpoczęcie rekrutacji

16.04.2020

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu. W zakładce projektu znajdą Państwo REGULAMIN PROJEKTU, w którym zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu realizacji Usług Rozwojowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Zamieszczono rówież formularz rekrutacyjny w wersji edytowanej oraz utworzono zakładkę formularza internetowego za pomocą którego można zgłaszać się do projektu - https://www.firs.org.pl/dodaj-zgloszenie
Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej możliwe jest realizowanie szkoleń jedynie w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wytycznymi:
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie.
O zmianie sytuacji oraz możliwości realizacji szarszej gamy kursów będziemy informowali na bieżąco.
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Opis projektu: 

Numer Projektu: RPWP.08.03.02-30-0015/19

Tytuł: Usługi rozwojowe w podregionie pilskim

Data rozpoczęcia projektu: 2020-01-01

Data zakończenia projektu: 2022-03-31

 

Obszar realizacji: powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski.

PROJEKT OFERUJE:

Realizację Usług Rozwojowych dla 834 osób prowadzących do podnoszenia kompetencji (służące uzyskaniu kwalifikacji zawodowych) oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych poprzez:

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe,

2. Kursy inne niż wymienione powyżej umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

3. Studia podyplomowe,

4. Przeprowadzenie egzaminu (jeśli jest konieczny dla potwierdzenia zdobytych podczas szkoleń/kursów kompetencji lub kwalifikacji);

Uwaga! Wsparciem finansowym mogą być objęte kursy/szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, tj. uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub wyłącznie egzaminy prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych potwierdzające wcześniej nabyte kompetencje.

 

Wybór Usługi Rozwojowej z wykorzystaniem Podmiotowego System Finansowania w Bazie Usług Rozwojowych.

CEL PROJEKTU:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród 751 z 834 (466K/368M) osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie osób o niskich kompetencjach i kwalifikacjach, osób w wieku 50 lat i więcej, osób z miast średnich), zamieszkujących i/lub pracujących na obszarze podregionu pilskiego w woj. wielkopolskim, zgł.z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, w wyniku udziału w wsparciu rozwojowym, realizowanym z wykorzystaniem systemu popytowego w ramach Bazy Usług Rozwojowych (w ter. I.2020- XII.2021).

Grupa docelowa: 834(466K/368M) osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), w szczególności w wieku 25-64 lat, zamieszkujące i/lub pracujące na obszarze powiatów podregionu pilskiego (chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego) w województwie wielkopolskim, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.
Struktura:

- osoby pracujące: 418

- osoby bezrobotne: 208

- osoby bierne zawodowo: 208
 

PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

1) Uczestnik zapisuje się na Usługę Rozwojową w BUR przy wsparciu doradcy,

2) Uczestnik opłaca Usługę Rozwojową z własnych środków (Usługa Rozwojowa jest finansowana w oparciu o system refundacji),

3) Wykonawca po realizacji Usługi Rozwojowej wystawi Uczestnikowi fakturę za Usługę Rozwojową,

4) Uczestnik dokonuje oceny UR za pomocą Systemu Oceny UR,

5) Uczestnik składa do Operatora dok. rozliczenia wsparcia:

- fakturę za UR,

- zaświadczenie od wykonawcy o ukończeniu UR,

- dokument potwierdzający dokonanie płatności z UR,

- dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji (certyfikaty, dyplomy itp.),

- wskazuje formę zwrotu środków za realizację UR

6) poziom dofinansowania kosztów UR zależy od statusu na rynku pracy:

- osoby pracujące: 85%

- osoby bezrobotne i bierne zawodowo: 93%

Zwrotowi podlega tylko odpowiednia część kwoty netto.

7) poziom wkładu własnego

- 7% kosztów UR osoby bez pracy,
- 15% osoby pracujące.

Koszt Usługi Rozwojowej:

średnio 3 850,00 zł netto na Uczestnika (Beneficjent nie ponosi kosztów podatku VAT)

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 571 681,50 zł

Projekt "Usługi rozwojowe w podregionie pilskim" oferuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla osób bezrobotnych oraz zatrudnionych z subregionu pilskiego. Szukasz dofinansowania do kursów? Zapoznaj się z tym projektem!

Kontakt:
email:

uslugirozwojowe@firs.org.pl

Centrala w Poznaniu: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, telefon: 791 442 142
Biuro regionalne w Pile: Pl. Konstytucji 3 Maja 7/3, 64-920 Piła, telefon: 693 840 575
Biuro regionalne w Chodzieży: 
ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież, telefon: 666 671 431
Biuro regionalne w Czarnkowie:  ul. Browarna 6, 64-700 Czarnków, telefon: 660 709 561
Biuro regionalne w Złotowie:  al. Piasta 32, 77-400 Złotów, telefon: 607 929 613
Biuro regionalne w Wągrowcu: ul. Janowiecka 8, 62-100 Wągrowiec, telefon: 605 983 262