W kierunku Paideii


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU "W kierunku Paideii"

02.07.2019

Ostatnimi działaniami w ramach projektu były zajęcia dodatkowe w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęć z doradztwa zawodowo-edukacyjnego.
Trwająca 2 lata współpraca Fundacji z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie zaowocowała, głównie dzięki zaangażowaniu samych uczniów, podniesieniem ich kompetencji edukacyjnych. Dzięki doposażeniu pracowni matematycznej i przyrodniczych oraz objęciem szkoleniami i kursami nauczycieli z Zespołu Szkół podniesiono jakość kształcenia w placówce edukacyjnej.

Trzymamy kciuki za dalszą ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej wszystkich uczestników projektu!

Druga edycja zajęć w ramach projektu "W kierunku Paideii" już od września!

07.08.2018

Informujemy, że we wrześniu br. rozpoczynamy 2 edycję zajęć z zakresu:

 • doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • zajęć wyrównawczych i kół rozwijających uzdolnienia z matematyki,
 • zajęć wyrównawczych i kół rozwijających uzdolnienia z matematyki,
 • zajęć wyrównawczych i kół rozwijających uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych,
 • warsztatów rozwoju postaw przedsiębiorczych i asertywnych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprawszamy!
 

Doposażenie pracowni szkolnych

03.07.2018

Informujemy, że w ramach projektu "w kierunku Paideii" zostało zrealizowane doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej. Zakupione materiały i pomoce dydaktyczne będą służyły uczniom już w zbliżającym się nowym roku szkolnym. 
 

Opis projektu: 

Projekt "W kierunku Paideii” jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Słupeckim/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.

Projekt jest realizowany od 01.09.2017 roku do 30.06.2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęć z zakresu doradztwa-edukacyjnego dla 115 uczniów/uczennic, doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczych oraz objęcie szkoleniami i kursami 13 nauczycieli/lek w okresie od 01.09.2017r do 30.06.2019r.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Kursy i szkolenia nauczycieli w ZSP w Zagórowie
 • Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Zajęcia wyrównawcze i koła rozwijające uzdolnienia z języków obcych
 • Zajęcia wyrównawcze i koła rozwijające uzdolnienia z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze i koła rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych
 • Warsztaty rozwoju postaw przedsiębiorczych i asertywnych

Jeśli jesteś uczniem roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie i chcesz poszerzyć swoją wiedzę, zgłoś się do nas!

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:
e-mail:

telefonicznie: 61 642 94 46.

Biuro projektu:
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolne i szkolnej, Podziałanie 8.3.1 Kształcenie ogólne- projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wartość projektu 173 568,00zł

Dofinansowanie projektu z UE: 163 492,03 zł

 

Nasi Beneficjenci