Zakończenie realizacji projektu "Czas dla zawodowców"

Projekt: Czas dla zawodowców

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego informuje, że realizacja projektu „Czas dla zawodowców” dobiega końca.

Ostatnimi działaniami w ramach projektu były realizowane w okresie wakacyjnym staże zawodowe dla jego uczestników. Stażyści mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Współpracę podjęto z takimi firmami jak Exide Technologies S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Fortec Sp. z o.o z siedzibą w Strykowie. Pracodawcy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat młodzieży uczęszczającej na staże zawodowe. Część  z nich dostrzega wręcz realne szanse na podjęcie zatrudnienia po zakończeniu edukacji.

Trwająca 2 lata współpraca Fundacji z Zespołem Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu zaowocowała, głównie dzięki zaangażowaniu samych uczniów, podniesieniem ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Trzymamy kciuki za dalszą ścieżkę kariery zawodowej wszystkich uczestników projektu!

Nasi Beneficjenci