zapytanie ofertowe na zakup książek, bajek płyt CD do Żłobka Tygryskowa chatka

Projekt: Tygryskowa chatka

W związku z realizacją projektu Tygryskowa Chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20120 , Działanie 6.4. 1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się z zapytaniem o przedstawienie oferty w postępowaniu  dotyczącym  zakupu pomocy dydaktycznych  i pomocy do diagnozy do Żłobka Tygryskowa chatka.

Pełna treść zapytania przesłana w załączeniu

Nasi Beneficjenci