Zapytanie ofertowe nr 11/AR/2019

Projekt: Akademia Rozwoju

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na  :

Dostarczenie doposażenia  w pomoce do pracowni arteterapii i socjoterapii  dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie

Zadanie 1 Dostawa pomocy do muzykoterapii.

Zadanie 2 Dostawa pomocy do arteterapii – materiały plastyczne.

Zadanie 3 Dostawa pomocy do socjoterapii – przedmioty gospodarstwa domowego.

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Numer CPV         Opis

39162100-6         Pomoce dydaktyczne

 

Zapytanie opublikowane jest:

       •     w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem

           https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1214478#

 

Termin składania ofert: do 05.11.2019 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Nasi Beneficjenci