Zapytanie ofertowe nr 13/2019/SAR

Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęty biurowe oraz multimedialne programy edukacyjne. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

48000000-8          Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6          Sprzęt elektroniczny

30232100-5          Drukarki i plotery

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

•             w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1179434

Termin składania ofert: do 23.04.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

 

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Nasi Beneficjenci