Zapytanie ofertowe nr 14/2019/SAR

Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju - projekt zakończony

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Strzelin) pn. "Strzelińska Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0040/17  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na: 

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK -  serwer z oprogramowaniem i akcesoriami. 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Numer CPV         Opis

48000000-8         Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6         Sprzęt elektroniczny

30200000-1         Urządzenia komputerowe

48820000-2         Serwery

 

Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1180459

Termin składania ofert: do 26.04.2019 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Nasi Beneficjenci